مسوولان اداره گردشگری هرات، از بهبود وضعیت گردشگری در این ولایت نسبت به چند سال گذشته خبر داده اند.

هرات درغرب کشور  با داشتن بیش از ۷۰۰  آبده ی تاریخی و مکان های باستانی یکی از مناطق مورد علاقه برای گردشگران داخلی وخارجی به شمار می رود.

با این حال نبود امنیت وعدم توجه دولت برای نگهداری آثار و مکان های باستانی این ولایت در سال های گذشته  ازجاذبه ها و عواید سرشارصنعت جهانگردی این ولایت کاسته است.

در حال حاضر صنعت گردشگری در این ولایت در حال بهبود است و ماهانه ده ها گردشگر خارجی از این ولایت دیدن می کنند.

هر چند شمار گردشگران خارجی که به هرات سفر می کنند قابل توجه نیست، اما افزایش اندک شمار گردشگران خارجی، نشان دهنده افزایش علاقمندی آنان به بازدید از اماکن تاریخی هرات و  افغانستان  است.

محمد نعیم کریمی، آمر اداره گردشگری (توریزم) هرات می گوید بیشتر این گردشگران خارجی از کشورهای ایران ، پاکستان ، تاجیکستان، چین و جاپان هستند.

 آمر اداره گردشگری هرات  می افزاید در حال حاضر حدود ۲۵ شرکت توریستی در هرات در بخشهای مختلف سیاحتی ، زیارتی و فروش تکت های داخلی و خارجی فعالیت می کنند.

به گفته ی آمر اداره گردشگری اکنون تمام زمنیه های بازدید از ساحات تاریخی ولایت هرات برای گردشگران خارجی و داخلی از هر لحاظ مهیا  است و گردشگران می توانند از آثار باستانی و تاریخی این ولایت دیدن کنند.

آمر اداره ی گردشگری هرات می افزاید: این اداره به همکاری سکتور خصوصی این ولایت تمام سهولت ها  در بخشهای هوتل داری ، ترانسپورت ، مکان بود باش و دیگر تسهیلات را آماده ساخته است.

ولی شاه بهره رییس اطلاعات فرهنگ هرات میگوید نظر به ظرفیت های که هرات دارد اخیراً دوباره صنعت گردشگری در هرات احیا شده و روزانه ده ها تن از گردشگران داخلی و خارجی از جاهای باستانی هرات دیدن میکنند.

به گفته ی رییس اطلاعات فرهنگ هرات، قرار است تا یک ماه دیگر قلعه اختیارالدین تحت نام  مرکز فرهنگی هرات – طلوع افتتاح و به دسترس ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات قرار گیرد که این می تواند گامی موثری در راستای رشد صنعت گردشگری باشد.

آگاهان به این باور اند که افغانستان برعلاوه ی مکان های زیبای طبیعی، از بناها و آثار تاریخی زیادی که در مناطق مختلف وجود دارد، برخوردار است که بر جاذبه های توریستی کشور افزوده است.

آگاهان می گویند آثار باستانی و بناهای تاریخی کشور هر کدام از ویژگی و جذابیت خاص برخوردار می باشد و می تواند سالانه پای هزاران توریست و جهانگرد را به افغانستان باز نماید.

اما ناامنی، نبود اطلاع رسانی موثر، عدم نگهداری از منابع گردشگری و آثار تاریخی و نبود امکانات تسهیلات لازم برای گردشگران از جمله مشکلاتی است که فراراه صنعت توریزم در کشور وجود دارد. شکیب شمس

https://www.facebook.com/heratpaperfb