مسئولان امور زراعت/کشاورزی در هرات افغانستان می گویند در حال حاضر حدود ۹۵درصد سبزیجات مورد نیاز مردم در چهار فصل سال در همین ولایت تامین می شود.

در سالهای گذشته بیشتر سبزیجات مورد نیاز مردم هرات از کشورهای همسایه به ویژه ایران وارد می شد. مقامات محلی می گویند که تولید سبزیجات گلخانه ای عامل اصلی افزایش تولید این محصولات در هرات است.

تولید سبزیجات گلخانه ای چهار سال پیش رایج شد و در حال حاضر به گفته بشیر احمد احمدی معاون ریاست زراعت هرات، دراین ولایت بیش از ۱۳۰۰ مزرعه گلخانه ای سبزیجات وجود دارد که در چهار فصل سال محصولات تولید شده در این فارم های گلخانه ای وارد بازار می شوند.

در سالهای گذشته که مزارع (فارم های) گلخانه ای وجود نداشت، تولید سبزیجات تنها در فصل تابستان ممکن بود، اما حالا دهقانان در هرات می توانند، در چهار فصل سبزیجات مورد نیاز بازار را تامین کنند.

اقای احمدی می گوید برنامه ایجاد مزرعه های گلخانه ای ابتدا به ابتکار ریاست زراعت و به کمک شماری از موسسات کمک کننده بین المللی و داخلی آغاز شده، اما به گفته آقای احمدی، وقتی کشاورزان به منفعت استفاده از آن پی بردند، خود به ترویج بیشتر مزارع گلخانه ای اقدام کردند.

افغانستان یک کشور زراعتی است اما کشاورزان افغان هنوز به امکانات مدرن در زمینه کشت تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی دسترسی ندارند. و این مساله سبب شده است تا کشاورزی در افغانستان بصورت سنتی باقی بماند.

فقدان امکانات کشاورزی مدرن و استفاده از روش های سنتی برای تولید محصولات کشاورزی، به شدت از میزان درآمد کشاورزان در افغانستان کاسته و اکثر جمعیت این کشور که کشاورز هستند، روزگار خوبی ندارند و با گذشت هر سال جمعیت بیشتری روستاها را ترک می کنند و به شهرها رو می آوردند.

کشاورزان هرات در سالهای گذشته، در زمینه کشت و تولید زعفران نیز تجربه و دست آورد خوبی داشته اند.

دولت افغانستان با رونق زعفران در هرات تلاش دارد با گسترش کشت زعفران به مناطق دیگر افغانستان، جلو کشت و تولید مواد مخدر را بگیرد. اما نبود سرمایه گذاری های بزرگ بخصوص در زمینه بسته بندی و صدور محصولات کشاورزی افغانی، سبب شده است تا محصولات این کشور هنوز از راه یافتن به بازارهای جهانی و حتی منطقه ای باز بمانند.بی بی سی

https://www.facebook.com/heratpaperfb