مقامات محلی در ولایت هرات می گویند: یکتن از باشنده گان ولسوالی گلران که چندی قبل یک ارباب با نفوذ را به قتل رسانده بود از سوی پولیس بازداشت شده است.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندانی امنیه هرات می گوید: این فرد روز گذشته از یک قریه در آن ولسوالی پس از آنکه شناسایی شد دستگیر شد.

وی افزود: فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کرده و هم اکنون تحقیقات از وی جریان دارد.

بنا به اظهارات وی:  دو روز قبل پس از بروز خصومت های شخصی بین او فرد قابتل سرانجام باعث زده خورد گردید که در نتیجه ارباب به قتل رسیده بود.

با این حال یکتن از اقارب ارباب در ولسوالی گلران می گوید : این فرد با مخالفین مسلح دولت وابسته است و ارباب وکیل را قصدا با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

کارشناسان موجودیت سلاح را در دست افراد غیر مسوول یکی از دلایل بروز چنین حوادث در ولایت هرات عنوان می کنند.

میترا حسینی  هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb