دراین همایش جمع کثیری ازنهاد های دولتی وغیر دولتی علما وروحانیون بخصوص اندیشمنان ونخبگان علمی ولایت هرات شرکت کرده بودند.

درابتدای محفل آیاتی چند ازکلام الله مجید قرائت شد وبعد ازآن شعرا به مناسبت روزقدس به دکلمه شعرپرداختند درجریان این مراسم سخنرانان پیرامون ابعاد گسترده قدس ومقاومت به ایراد سخن پرداخته برحمایت شان ازمردم بی دفاع ومظلوم فلسطین تاکید کردند.

مولوی غلام سرور رئیس عالی شورای صلح با اثتناد برآیه شریفه که تمام مسلمانان برادر یک دیگراند گفت : تمام مسلمانان باید دست دست همه داده  جلو تفرقه ها وتشتت ها درجامعه اسلامی گرفته شود.

مولوی جان محمد فقیری یک تن ازامام مساجد هرات گفت که بیت المقدس حرم الهی وقبله اول مسلمانان جهان زیر چکمه  صهیونیزم غاصب می باشد.  فلسطین  سرزمینی است که مبدع حوادث تاریخ بشری از آن نشات گرفت

وی می گوید فلسطین سرزمین است که افتخارات چندین وچند هزار ساله امت اسلام درقلب آن مدفون است که اینک امت اسلامی را به زبان حال فرا می خواند که ای امت اسلامی بیدار شوید.

[nggallery id=203]

 

دراین همایش جمع کثیری ازنهاد های دولتی وغیر دولتی علما وروحانیون بخصوص اندیشمنان ونخبگان علمی ولایت هرات شرکت کرده بودند.

درابتدای محفل آیاتی چند ازکلام الله مجید قرائت شد وبعد ازآن شعرا به مناسبت روزقدس به دکلمه شعرپرداختند درجریان این مراسم سخنرانان پیرامون ابعاد گسترده قدس ومقاومت به ایراد سخن پرداخته برحمایت شان ازمردم بی دفاع ومظلوم فلسطین تاکید کردند.

مولوی غلام سرور رئیس عالی شورای صلح با اثتناد برآیه شریفه که تمام مسلمانان برادر یک دیگراند گفت : تمام مسلمانان باید دست دست همه داده  جلو تفرقه ها وتشتت ها درجامعه اسلامی گرفته شود.

مولوی جان محمد فقیری یک تن ازامام مساجد هرات گفت که بیت المقدس حرم الهی وقبله اول مسلمانان جهان زیر چکمه  صهیونیزم غاصب می باشد.  فلسطین  سرزمینی است که مبدع حوادث تاریخ بشری از آن نشات گرفت

وی می گوید فلسطین سرزمین است که افتخارات چندین وچند هزار ساله امت اسلام درقلب آن مدفون است که اینک امت اسلامی را به زبان حال فرا می خواند که ای امت اسلامی بیدار شوید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb