یکصد میلیون دالر برای تکمیل پروژه خط راه آهن ایران – افغانستان از سوی دولت ایران جهت اتمام فاز چهارم این پروژه در داخل افغانستان پرداخت خواهد شد.

مسوولان کنسولگری ایران در هرات می گویند : شرکت سازنده این خط آهن منتظر صدور جواز از جانب دولت افغانستان برای انتقال وسایل و امکانات خود می باشد.

 کار ساخت راه آهن افغانستان- ایران که۱۳۰ کیلومتر طول دارد  پنج سال پیش آغاز شده اما به دلیل عدم استملاک به موقوع زمین و نبود بودجه کافی برای تطبیق آن در داخل افغانستان این پروژه  از دو سال بدین سو به حالت تعطیل در آمده بود.

مسوولان وزارت فواید عامه افغانستان می گویند با ساخت این خط آهن افغانستان به کشور های آسیای میانه برای تبادلات تجارتی وصل خواهد شد.

 رحیم محمدی یکتا کنسول ایران در هرات می گوید : بر اساس توافق های که میان رئیس جمهور آن کشور و معاون اول رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته، قرار است یکصد میلیون دالر برای تطبیق فاز چهارم این پروژه از جانب دولت ایران به مصرف برسد.

او می گوید: فاز اول تا سوم این پروژه  که در خاک ایران است تکمیل و آماده ریل گذاری می باشد.

آقای محمدی می گوید: هر زمانیکه دولت افغانستان مجوز صدور وسایل شرکت های سازنده خط آهن را را از مرز شمتیق در منطقه مرزی صادر کند کار این پروژه آغاز خواهد شد.

وی گفت: یک انجنیر ایرانی نیز در جریان سروی این پروژه از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد که بعد از گذشت چند روز با پرداخت پول دوباره رها گردید.

در عین حال انجنیر حبیب الله تیموری رئیس فواید هرات عامه میگوید تمام زمین های مسیر خط آهن از مرز مشترک تا گمرک هرات  استملاک شده است.

 وی نبود بودجه را عامل اساسی به تعویق افتادن کار عنوان کرد.

او می گوید درصورتیکه کار پروژه به زودی شروع شود تا سه ماه به پایان خواهد رسید.

 داکتر داود صبا والی هرات نیز اخیرا وعده سپرده که تا ختم سال روان کار ساخت این راه آهن تکمیل و آماده بهر برداری خواهد رسید.

 مقام های محلی هرات می گویند با تکمیل این پروژه صادارت و واردات اموال تجارتی به اسرح وقت به کشور های آسیای میانه صورت خواهد گرفت که مفاد زیادی به دولت افغانستان و مردم این کشور در پی خواهد داشت. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb