دومین نمایشگاه مشترک قرآنی هنرمندان ایرانی و افغانستان تحت نام هفته ای با قران در رمضان که از سوی کنسولگری ایران مقیم هرات برگزار شده با استقال مردم روبرو شده است.

در این نمایشگاه بیش از چهارصد عنوان کتاب ،پنجاه اثر قرآن های هنری و همچنان محصولات نرم افزاری و کتاب های قرانی ، محرق با چوب به نمایش گذاشته شده است.

آقای رضوانی مسوول برگزار کننده این نمایشگاه و رئیس بخش فرهنگی کنسولگری ایران می گوید: این برای دومین بار است که نمایشگاه اثار قرانی در ولایت هرات برگزار می شود.

بنا به اظهارات در این نمایشگاه چهار مرکز فروش کتاب های اسلامی از خراسانی جنوبی آثار خود را به نمایش گذاشته اند.

وی می گوید: چهار مرکز عمده کتاب فروشی در هرات نیز در این نمایشگاه اشتراک دارند که کتاب های و آثار قرانی خود را که از سوی هنرمندان افغانستان ساخته شده است به نمایش گذاشته اند.

به گفته آقای رضوانی این نمایشگاه با استقبال شهروندان روبرو شده و قرار است به مدت چهار روز به روی علاقمندان باز باشد.  عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb