مقامات قوماندانی زون چهار سرحدی در غرب کشور می گویند در یک حادثه ترافیکی در بیست کیلو متری شهر هرات دو سرباز این لوا کشته شد و چهار تن دیگر آنان زخمی شدند.
سمونوال حمیدالله رئیس ارکان قوماندانی زون چهار سرحدی در غرب کشور می گوید این حادثه ظهر روز چهار شنبه در مسیر شاهراه هرات تورغندی به وقوع پیوست.
وی افزود : یک موتر لاری که مربوط شرکت راه سازی یکصد پانزده ایران می شود با موتر رنجر پولیس تصادم کرد که در نتیجه باعث بروز این حادثه گردید.
وی علاوه کرد : راننده موتر لاری که یک تبعه ایرانی می باشد در این حادثه زخمی شده و هم اکنون در شفاخانه هرات در پهلوی چهار سرباز سرحدی بستری می باشد.
بنا به اظهارات وی هنوز به صورت مشخص علت بروز این حادثه معلوم نگردیده و تحقیقات از سوی بخش مدیریت ترافیک این لوا آغاز گردیده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb