گنبد آرامگاه گوهر شاد بیگم  یکی از شاهکارهای هنر معماری عصر تیموریان می باشد که بیش از ۶۲۰ سال پیش در زمان گوهر شاد بیگم همسر شاهرخ میزاد حکمران وقت احداث گردیده است.

 بانو گوهر شاد بیگم  ملکه دانشمند وهنر پرور بود که  برعلاوه  همکاری درزمینه حکومت داری  همراه با همسرش در رشد وشگوفایی هنر وفرهنگ خدمات زیادی نموده است، و در طول عمر پربار خویش درحدود ۳۶۰ بنای عام المنفه  درسرتاسر خراسان کبیر احداث نمود .

ازجمله یاد گارهای این بانوی دانشمند گنبد گوهرشاد،  مسجد جامع  و مدرسه مصلی در هرات، مسجد جامع گوهرشاد درمشهد ایران را میتوان نام برد.

شاه بانو گوهرشاد در جهش فرهنگ پربار تیموریان که بنام رنسانس شرق درصفحه  تاریخ بخط زرین نگاشته شده  نقش اساسی داشت.

تاریخ نگاران هرات می گویند در زمان امپراتوری تیموریان گنبد گوهرشاد بیگم کتابخانه شاهرخ میرزا و پسر شان با سنقر میزاد  بوده که بعدها تبدیل به آرمگاه گوهرشاد بیگم و سه پسرش شده است.

بر اساس روایت تاریخ  این گنبد باستانی زیبا از بیرون به  کاشی های هفت رنگ و به خطوط ثلث زیبا و  آیات قرانی مزین شده که ایوان  آن با گچ طراحی  و با آبرنگ طلا  و لاجورد در کمال مهارت  نقاشی شده   است.

ولی شاه بهره رییس  اطلاعات وفرهنگ هرات گفت: اخیرا بعداز ۶۲۰ سال، مرکز پژوهشی که در آن جا قرار داشت دو باره احیا کرده اند و در حال حاضر روزانه ده ها نفر بخاطر دیدن و تحقیق به این مکان زیبا میروند.

آقای بهره افزود بر اساس تحقیقات یونسکو، قرار است مکان های تاریخی که شامل مساجد ، خانقا ها ، دارالشفا و خوابگاه پژوهشگران وقت که  در اطراف گنبد گوهرشاد در جریان سالیان قبل از بین رفته دو باره اعمار گردد.

گنبد گوهر شاد بیگم علاوه اینکه یکی از بنا های تاریخی هرات به شمار میرود در نزد مردم نیز از جایگاه خاصی برخوردار می باشد.

شماری از شهروندان هرات:

برعلاوه  گنبد گوهرشاد بیگم  ده ها شخصیت عارف  و آثار تاریخی دیگر در هرات وجود دارد که توانسته اند هرات را به یکی ار شهرهای بزرگ تاریخی کشور مبدل کند، اما به دلیل عدم توجه دولت بسیاری این آثار در ورطه ی نابودی قرار گرفته و شماری هم نابود شده اند.

 با این حال مسوولین به این باوراند که تا زمانی که مردم با دولت در حفظ آثار تاریخی همکاری نکنند، ممکن نیست که از نابودی آثار جلوگیری کرد.گزارش از شکیب شمس

https://www.facebook.com/heratpaperfb