مسوولان ریاست عودت مهاجرین ولایت هرات از اخراج حدود ۳۰ هزار پناهجوی افغان از کشور ایران در جریان سه ماه گذشته خبر داده اند.

در حال حاضر یک ملیون ۴۰۰ هزار  پناجوی افغان در ایران بدون مدرک برسر میبرند که همه روزه بین یک هزار الی یک هزار ۲۰۰ تن شان  از مرزهای افغانستان رد مرز میگردند.

این مهاجرین در حالی از کشور ایران اخراج میگردند که همواره  مهاجرین افغان از بد رفتاری مقامات ایرانی شاکی اند.

از جانبی هم  دولت ایران همواره تاکید نموده که آن عده افغان هایی را از خاک این کشور اخراج می نماید که فاقد اسناد و مدارک قانونی در ایران بوده و به شکل غیرقانونی  زنده گی  می نمایند.

حمد الله خطیبی رییس عودت مهاجرین ولایت هرات میگوید روند اخراج این پناهجویان، درحالی صورت می گیرد که هم اکنون ریاست عودت مهاجرین و موسسات همکار، فاقد امکاناتی اند که بتوانند این تعداد مهاجر اخراج شده را زیر پوشش قرار دهند.

بنا به گقته ی رییس عودت مهاجرین هرات  درجریان سه ماه اخیر سال روان حدود ۳۰ هزار مهاجر افغان از کشور ایران رد مرز گردیدند و احتمال میرود این روزند از این هم افزایش یابد.

آقای خطیبی افزود بطور اوسط روزانه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ تن مهاجر از ایران شامل مردان، زنان و کودکان اخراج می شوند.

بر اساس گزارش رسیده همچنان حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ تن از پناهجوی افغان در مرز نیمروز به شکل اجباری اخراج میگردند.

اسلام الدین جرآت رییس اطلاعات و ارتباط  عامه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان میگوید در حاضر کمتر از یک ملیون پناهجوی افغان در ایران دارای مدرک می باشند و یک ملیون ۴۰۰ هزار  پناجوی افغان در ایران بدون مدرک برسر میبرند

آقای جرات افزود دولت ایران مطابق به کنونسیون ۱۹۵۱ ژنوا با پناهجویان فاقد مدرک  ، رفتار میکند و در حال حاضر نیز گفتگو ها از مجرای دیپلوماتی جهت توذیح  مدارک برای افغانهای بدون مدارک جریان دارد.

آقای جرآت گفت در حال حاضر نیز روزانه بین یک هزار الی یک هزار ۲۰۰ تن شان  از مرزهای افغانستان رد مرز میگردند .

مهاجرت ها به کشور های همسایه به گفته ی تحلیلگران، اکثراً اقتصادی است و افغان ها بیشتر برای کارکردن به ایران سفر می کنند.

ایران در حالی به اخراج حدود ۳۰ هزار پناه جوی افغان دست زده است که دو هفته پیش وزیر داخله ی ایران مصطفی محمد نجار در نشست مشترک روسای کمیسیونهای پارلمان های ایران و افغانستان اعلام نموده بود که ایران به کارگران افغانی محتاج است.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران گفته است اگر نیروی کار افغانها از این کشور بیرون برود، ایران از نظر دستمزدها دچار مشکل خواهد شد.گزارش از شکیب شمس

https://www.facebook.com/heratpaperfb