انجمن جهانی روزنامه‌ها (WAN) در گزارشی اعلام کرد ۷۰ خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای دیگر به دلیل فعالیتهای حرفه ای خود در سال ۲۰۰۸ در جهان کشته شدند.

، بر اساس گزارش این سازمان، عراق همچنان مرگ بارترین محل برای فعالیت خبرنگاران است.

در مقایسه با ۴۴ نفر در سال ۲۰۰۷ ، سال میلادی گذشته ۱۴ خبرنگار در عراق کشته شدند. این کاهش احتمالا به دلیل افزایش امنیت و کم شدن خشونتهای فرقه‌ای است. با این همه خبرنگاران همچنان با خطر غیرقابل باوری در عراق مواجهند و تیراندازی هدف گیری شده، بمبهای جاده‌ای و ربوده شدن و قتل همگی در شمار مرگها در سال ۲۰۰۸ نقش داشتند.

بر اساس گزارش WAN ، شمار خبرنگاران کشته شده در کشورهای متعدد دیگری روبه افزایش بوده و هند و پاکستان که در هر یک هشت نفر کشته شدند در سال ۲۰۰۸ پس از عراق خطرناک ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران و کارکنان رسانه ای بودند.

همچنین شش خبرنگار در فیلیپین و پنج خبرنگار در مکزیک کشته شدند که در آن خبرنگاران به طور روزافزون برای گزارش در مورد جرایم سازمان یافته هدف قرار می گیرند.

انتشار آمار خبرنگاران کشته شده در سال ۲۰۰۸ پس از تحقیق در مورد کلیه موارد احتمالی قتل‌های رسانه‌ای و در مقایسه با ۹۵ خبرنگار کشته شده در سال قبل، ۱۱۰ کشته در سال ۲۰۰۶ ،‌ ۵۸ کشته در سال ۲۰۰۵ و ۷۲ کشته در سال ۲۰۰۴ صورت می گیرد.

علاوه بر مرگ‌های ناشی از جنگ و درگیری، خبرنگاران در بسیاری از کشورها برای تحقیق در زمینه جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فساد و جرایم دیگر هدف قرار گرفتند.

سازمانهای مدافع آزادی مطبوعات متعددی هر ساله شمار خبرنگاران کشته شده را پی گیری می کنند و آمار آنها بر مبنای معیارهای مورد استفاده توسط انجمن‌های مختلف، متفاوت است. آمار WAN شامل تمامی کارکنان رسانه ای کشته شده به هنگام انجام وظیفه یا به دلیل کارشان است. همچنین شامل مواردی است که انگیزه برای قتل خبرنگاران معلوم نبوده و یا مقامات تحقیق کننده آن را کامل نکرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb