یک خانم جوان در قریه گهنه در شهر فراه به شکل مرموزی کشته و جسد آن به شفاخانه جهت تحقیقات طب عدلی انتقال داده شد.

پولیس در این ولایت میگوید: شوهر این خانم به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شده است.

محمد غوث ملیار آمر امنیت فراه می گوید بررسی های اولیه نشان می دهد که این خانم بر اثر خفته شدن جان باخته است.

او گفت: این قتل مرموز می باشد و تحقیقات پولیس در این زمینه جریان دارد.

یک مسوول بخش داخله شفاخانه فراه نیز خفه شدن خانم را تائید کرد و مدعی شد که تحقیقات طب عدلی همه چیز را ثابت خواهد کرد.

طی سال جاری این سومین زن است که در فراه به شکل مرموزی کشته و شوهر های انها از سوی پولیس به اتهام دست داشتن بازداشت می شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb