یک خانم روسی که در شهر مسکو پیش از این زندگی می کرد و با یک تبعه افغان ازدواج کرده است امروز در دارالعلوم عالی غیاثیه در شهر هرات و با ادا کردن کلمه طیبه مسلمان شد.

مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان نام این خانم را فاطمه گذاشت و به وی یک جلد قران مجید نیز هدیه داد.

آقای صالح که زمان ادای کلمه طیبه اشک می ریخت از خانم روسی خواست تا با تماس با دیگر اقوام خود آنها را نیز به دین اسلام مشرف کند.

وی می گوید: این خانم که نامش متانیا بود از چند سال گذشته در مورد دین مبین اسلام  تحقیق می کرده و سر انجام با ازدواج با اشرف الدین به دین اسلام گرویده است.

شوهر این خانم می گوید: خانم من پنج وقت نماز خود را ادا می کند و همچنان هر روز صبح قرآن مجید میخواند.

او گفت: فاطمه به تمام اصول و قوانین اسلام پایبند است و آنها را مورد عمل قرار می دهد.

وی می گوید آنها در گذشته در روسیه در شهر مسکو زندگی می کردند و قرار است دوباره برای زندگی به آن کشور بروند.

طی چند سال گذشته بیش از ده تن از اتباع خارجی به دین مبین اسلام مشرف شدند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb