مهریه های زیاد، ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت و خشونت های خانوادگی در ولایت بادغیس باعث افزایش فرار دختران از منزل گردیده است.

حلیمه راهپیما رئیس امور زنان این ولایت می گوید: افزایش مهریه ها تا سقف یک میلیون افغانی در این ولایت  و عرف های نا پسند مراسم های عروسی نیز باعث شده تا دختران و پسران جوان دم بخت با مشکل جدی مواجه شوند.

وی میگوید: با وجود تلاش های زیاد هنوز هم چالش خشونت علیه زنان در این ولایت به قوت خود باقی است و باید مردم نیز در این زمینه با ارگان های مربوطه همکاری کنند.

خانم راهپیما گفت: طی دو ماه  گذشته تنها ۹ مورد خشونت علیه زنان و در یک ماه اخیر چهار مورد فرار دختران از منزل در این ولایت در ریاست امور زنان ثبت شده است.

او می گوید در صورتیکه توجه ای جدی از سوی دولت مرکزی در این زمینه صورت نگیرد احتمال آن می رود که در آینده دختران بیشتری به دلیل مشکلات خانوادگی از منزل فرار کنند.

بنا به اظهارات وی در حال حاضر شرایط کار برای خانم ها نسبت به سالهای گذشته در بادغیس و ولسوالی های آن بهبود یافته است.

او می گوید در حال حاضر چند خانم در خانه امن این ولایت بسر می برند.

در عین حال شمار زیادی از زنان در بادغیس می گویند : اکثر نهاد های مدافع از حقوق زنان به نام کمک به خانم ها از کشورها و موسسات خارجی  جهت کمک به زنان ولسوالی های این ولایت پول می گیرند اما هیچ فعالیت در آن مناطق ندارند.

محمد نعیم یکتن از شهروندان قلعه نو مرکز ولایت بادغیس می گوید چندی قبل یک دختر جوان به دلیل اینکه پدرش او را به زور به یک مرد چهل ساله داده بود با پسر عمه اش به شهرهرات فرار کرد و پس از گذشت یک ماه با هم ازدواج کردند و دوباره آمدند به بادغیس .

اوی فشار های پدر و مادر را عامل بروز چنین حوادث عنوان می کند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb