امنیت شهر هرات با حضور پنج وزیر کابینه ،رئیس کمیسیون روند انتقال مسوولیت های امنیتی ،مقام های ناتو و مسوولان محلی هرات رسما به سربازان افغان سپرده شد.

در ابتدا پنج وزیر کابینه دولت افغانستان و وزیر انکشاف اقتصادی ایتالیا و رئیس پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی در تاسیسات آیساف از برنامه ها و کمک ها برای بازسازی هرات سخن گفتند.

در این برنامه پاول رمانی وعده سپرد تا دولت ایتالیا به کمک هایش در بخش های ملکی همچنان با دولت افغانستان بخصوص مردم هرات همکاری کند.

وی بار دیگر تاکید کرد که دولت ایتالیا یکصد و پنجاه میلیون دالر را برای بازسازی پروژه های زیر بنایی هرات اختصاص داده است.

در این مراسم اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون روند انتقال مسوولیت های امنیتی هشدار داد در صورتیکه کشور های همسایه و برخی گروه ها خواسته باشند روند انتقال مسوولیت امنیت را با چالش مواجه سازند برخورد آنها جدی و سریع خواهد بود.

وی میگوید: پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی به صورت دقیق پلان شده است و در حال حاضر تطبیق می شود که تا سال ۱۳۹۳ تمام امنیت افغانستان به خود سربازان افغان سپرده خواهد شد.

وی از شهروندان هرات خواست تا مثل گذشته در تامین امنیت شهر هرات با مقام های دولتی همکاری را انجام دهند.

رئیس کمیسیون روند انتقال مسوولیت های امنیتی میگوید در حال حاضر هرات به عنوان یک شهر الگو در تامین امنیت در افغانستان مطرح است و پس از این مسوولیت آن به دوش سربازان افغان خواهد بود.

آقای احمدزی از کمک بیش از هشتصد میلیون دالر از جانب ایالات متحده امریکا، یکصد و پنجاه میلیون دالر از جانب ایتالیا و تطبیق صده ها پروژه انکشافی برای موفقیت روند انتقال مسوولیت های امنیتی در شهر هرات خبر داد.

در عین حال وزیر دفاع ملی افغانستان نیز تاکید کرد که روند انتقال مسوولیت های امنیتی به صورت تدریجی موفق آمیز خواهد بود و از کمک بیست میلیارد دالری امریکا برای مهیا ساختن تجهیزات نظامی تا سه سال آینده برای سربازان افغان خبر داد.

وی میگوید پس از این دولت افغانستان تمرکز جدی خود را در جهت آموزش، افزایش تشکیلات و تجهیزات با همکاری قوای خارجی بیشتر خواهد کرد.

او می گوید قرار است طی سه سال آینده بیش از بیست میلیارد دالر در جهت تجهیز و افزایش نیرو در افغانستان به راگان های امنیتی این کشور کمک شود.

وی از جانب دولت افغانستان از کشور ایتالیا تشکر کرد که در طی چند سال گذشته تلاش های زیادی در جهت تامین امنیت شهر هرات و دیگر مناطق حوزه غرب انجام داده اند.

آقای وردک همکاری مردم را یکی از راه های موفقیت پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی در کشور عنوان کرد.

به گفته او پیش از این حدود چهار هزاز سربازا ایتالیایی مسوولیت تامین امنیت ولایت هرات را به دوش داشتند.

وی همچنان گفت شماری زیادی از سربازان خارجی برای تامین امنیت هرات و دیگر مناطق جان خود را از دست دادند که مردم و دولت افغانستان به خانواده های آنها ضمن عرض تسلیت از کشور های کمک کنند قدر دانی می کنند.

با این حال داکتر داود صبا والی هرات تاکید می کند که طی چند سال اخیر نیروهای خارجی در تامین امنیت شهر هرات نقش اساسی نداشتند و تنها سربازان افغان مسوولیت تامین امنیت را به دوش داشتند.

وی میگوید در صورتیکه پس از این زمینه کار بیشتر مهیا شود مردم نیز به مانند گذشته در تامین امنیت با دولت همکاری خواهند کرد.

او گفت در حال حاضر هیچ مشکل جدی که پروسه انتقال قدرت را در هرات تهدید کند وجود ندارد.

وزیر زراعت و مالداری افغانستان که نیز در این مراسم حضور داشت از آغاز ده ها پروژه برای دهاقین در جهت تامین صلح و امنیت در شهر هرات خبر داد.

او گفت افغانستان به دلیل داشتن زمین های زیاد زراعتی اکثر مردم آن دهقان هستند و بیکاری یکی از نگرانی های جدی این مردم در حال حاضر محسوب می شود.

یک فرمانده ارشد ناتو نیز که در این مراسم حضور داشت تاکید کرد که سربازان افغان در شهر هرات توانایی تامین امنیت را دارند.

 وی از ادامه کمک ها در بخش آموزش سربازان و مهیا کردن تجهیزات خبر داد.

شمار زیادی از شهروندان هرات نیز از انتقال مسوولیت های امنیتی به خود افغان ها حمایت می کنند و خواهان توجه جدی دولت مرکزی و مقام های محلی این ولایت هستند.

حاجی گل  یکتن از دوکانداران شهر هرات می گوید در صورتیکه از سوی ارگان های امنیتی تلاش شود ما در آینده هیچ نیازی به سربازان خارجی در ولسوالی ها هم نداریم و خود ما دوشادوش دولت امنیت را تامین خواهیم کرد.

وی گفت در تمام کشور ها مردم نقش اساسی در تامین امنیت و بازسازی دارند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb