قندی گل زن ۳۰ ساله پس از درگیری لفظی با شوهرش دست به خود سوزی زد و حدود هفتاد درصد از بدنش در اتش سوخت.

پولیس در هرات می گوید شوهر این خانم  به اتهام خشونت با خانمش بازداشت شده و تحقیقات از وی برای روشن شدن قضیه جریان دارد.

عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید: بررسی های اولیه نشان می دهد که زن و شوهر به دلیل مشکلات خانوادگی با هم گفتگوی لفظی داشتند که پس از آن خانم با ریختن مواد سوختی بالای خوددست به خود سوزی زده است.

وی می گوید در حال حاضر این خانم در شفاخانه سوختی در شهر هرات بستری می باشند.

این خانم در حالی دست به خود سوزی زده است که اخیرا مسوولین شفاخانه سوختی از افزایش پنجاه درصدی خودسوزی زنان نسبت به سال گذشته خبر می دهند.

گفته می شود هر ساله حدود پنجاه زن در ولایات غربی افغانستان پس از خود سوزی جان خود را از دست می دهند و صد ها تن دیگر دچار سوختگی های شدید می شوند.

اکثر خانم های دست به خود سوزی می زنند پس از آن دوباره پشیمان می شوند.

نهاد های مدافع حقوق زنان ضمن محکوم کردن چنین رویداد های خواهان رسیدگی جدی از سوی دولت هستند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb