یک دختر شانزده ساله در شهر هرات عصر روز گذشته با بستن یک طناب به سقف خانه خود را حلق آویز کرد و به زندگیش پایان داد.

مقام های پولیس در هرات می گویند این دختر که شبانه نام داشت و شاگرد مکتب بود خود را به دلایل نا معلومی حلق آویز کرده است.

عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید: پولیس و ریاست امنیت ملی تحقیقات خود را برای بررسی این حادثه آغاز کرده است.

آقای احمدی می گوید احتمال می رود که دختر مذکور به دلیل خشونت در خانواده خود را حلق آویز کرده است.

طی سال جاری این اولین بار است که یک دختر خود را حلق آویز می کند و به زندگیش پایان می دهد.

چندی قبل یک پسر در هرات به دلیل اینکه پدرش برایش موتر نخریده بود خود را با استفاده از طناب که به سقف خانه بسته بود جان باخت.

مسوولین نهاد های مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن این رویداد ها خواهان رسیدگی جدی ارگان های امنیتی و کشف علل و عوامل این حوادث هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb