دو تن از جمله یکتن ارباب قریه قلعه ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود با ذکر این مطلب گفت: این دو تن ، سه روز قبل در منطقه پل هاشمی از سوی چهار فرد مسلح ناشناس اختطاف و تاکنون از سرنوشت آنها معلوماتی به دست نیامده است. وی افزود: حاجی مودود خان ارباب قریه قلعه ریگ زمانیکه با یک تن دیگر از اقاربش در حال گشت زنی بر سر زمین های زراعتی خود بود از سوی افراد مسلح اختطاف شد.

بنا به اظهارات وی تاکنون مشخص نیست که این افراد در پی خصومت های شخصی اختطاف شده اند یا اینکه هدف ربوده شده گان گرفتن پول از اقارب آنها می باشد.

اقارب اختطاف شده گان مدعی هستند که رباینده گان آنها را تهدید کرده اند که در صورتیکه پول نیاورند هر فرد ربوده شده را خواهند کشت.

طی یک ماه گذشته بیش از ۱۵ تن در ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس و مخالفین دولت اختطاف شده اند که یک تعداد انها پس از چند روز دوباره رها گردیدند. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb