افزایش پرداخت مهریه زیاد، دختران و پسران دم بخت را در ولایت هرات در غرب افغانستان با چالش های زیادی روبرو ساخته است.

درمقابل نه لک «نه صد هزار افغانی» مرا به مرد ۴۰ ساله ای دادند که اصلا راضی نیستم با این مرد قاچاقچی زندگی کنم ، اما بنا بر سنت و عرف اجتماعی و تاکید پدرم مجبور به زندگی با او هستم.

این جمله ای است که سوسن گل دختر بیست  ساله باشنده قریه قونجان ولسوالی غوریان هرات به خبرنگار ما گفت و اضافه کرد که پدرش بدون اینکه برایش چیزی بگوید او را به عقد و نکاه هاشم خان در اورده است.

او در حالی که اشک از چشمانش جاری بود گفت: من در میان هم سن و سال هایم در محافل و مجالس نمی توانم بروم، انها برای من میگویند تو شوهر گرفتی یا پدر گرفتی.

این دختر جوان پس از چند لحظه گریه گفت: پسر کاکایش را دوست دارد و اروز دارد که با او زندگی کند ،اما پدرش مانع این ازدواج گردیده است.

سوسن گل اضافه کرد : چندین بار زن کاکایش به خواستگاری امده بودند اما پدرش گفته بود که هر وقت امین « پسر کاکای دختر» مبلغ ده لک افغانی داشت تو را به او خواهم داد.

بنا به اظهارات وی: پسر کاکایش سه ماه قبل از طریق مرز به صورت قاچاقی به ایران رفت تا این مقدار پول را کار کند اما یک ماه قبل پدرم من را به زور به این مرد داده است.

سوسن گل تنها دختری نیست که در بدل مهریه زیاد به عقد و نکاح از سوی فامیل داده شده است، شریفه دختری دیگری است که ۱۸ سال دارد و می گوید: در مقابل شصد و چهل هزار افغانی از سوی پدرش به یکی از اقوام دورش داده شده و اصلا راضی به این ازدواج نیست.

او میگوید: یک سال می شود که نامزدش جهت کار کردن به ایران رفته است و تاکنون یک میلیون تومان معادل پنجاه هزار افغانی از پیکشش را روان کرده است.

شریفه  در حالیکه گریه می کرد ، گفت: مادر من هم از این ازدواج راضی نبود، اما پدرم او را به دلیل اینکه ممانعت می کرد یک بار لت کوب کرد.

او اضافه کرد : از یک سال بدین سو برایش هیچ پولی از طرف فامیل نامزدش داده نشده است و او همچنان در بی سرنوشتی بسر می برد.

حاجی شراف الدین پدر این دختر می گوید: من دخترم را به این دلیل به مبلغ نه صد هزار افغانی دادم که بتوانم پسرم را از این پول داماد کنم.

وی افزود: در صورتیکه اگر پول می داشت هیچ گاه دخترش را در مقابل ۹۰۰ صد هزار افغانی به یک مرد چهل ساله نمی داد.

وی عقیده دارد که مرد چهل ساله می تواند زندگی دخترش را تضمین کند چرا که او پول دار است.

با این حال از یکسو اکثر دختران جوانی که درانتخاب همسرشان حق نظر ندارند از زنده گی زناشویی ناراضی اند،اما از سوى دیگر،عده یی دختران وجود دارند که بامُهرزیاد ازدواج نموده اند ، ولى از زنده گی شان راضی به نظر میرسند.

مینا دختر ۲۴ ساله که دو سال قبل در بدل مهریه ۴۰۰ هزار افغانی ازدواج کرده بود می گوید: هم اکنون زندگی خوبی را با شوهرش سپری می کند.

وی می گوید: در خواست مهریه بالا در هرات یک امر طبیعی شده است و باید هر کسی که می خواهد زن بگیرد اول به فکر پیدا کردن پول زیاد باشد.

او در حالیکه می خندید گفت: من در اکثر محافل که می روم میان هم سن و سال هایم بسیار قدر می شوم چرا که شوهرم پول دار است .

پرداخت مهریه ی زیاد نه تنها دختران را ،بلکه پسران را در انتخاب همسر مورد علاقه شان با چالش های زیادی مواجه ساخته است.

بسا جوانانی هستند که برای چند سال در کشور های دیگر کار می کنند تا بتوانند پول پیشکشخود را بدهند.

نوراحمد محمدی که بیست و هفت سال سن دارد و در ولسوالی گذره  مشغول خیاطی می باشد، می گوید: از پنج سال بدین سو با اینکه شب و روز کار می کنم تا به حال نتوانستم پولی را برای ازدواج فراهم کند.

او گفت: تمام عرف و عنعنه های که برای ازدواج در افغانستان مد نظر گرفته اند همه خلاف شریعت اسلامی می باشد.

وی گفت : در کجای اسلام امده است که یک مرد دختر خود  را در بدل ۵۰۰ هزار افغانی به فروش برساند.

او در حالیکه فریاد می زد قسم خورد که این دختر فروشی است.

بنا به اظهارات وی : بسیاری از دختران به دلیل اینکه از سوی پدرشان به مهریه کم داده نشده اند در حال حاضر در خانه بسر می برند و دیگر کسی به خواستگاری انها نمی رود.

وی همچنان ازدیاد مهریه راعامل اصلی ترویج فساد در جامعه میداند.

حاجی دین محمد یکتن دیگر از باشندگان هرات می گوید: در بسیاری از مواقع در بدل مهریه دختران زمین های زراعتی ، مواد مخدر و موتر به فامیل دختر داده می شود.

او گفت : یکی از قاچاقچیان در مناطق سرحدی یک دختر را از ولسوالی کهسان هرات در بدل ۲۴ لک افغانی و ده جریب زمین به خود گرفته است.

وی میگوید سن دختر ۱۷ سال و مرد ۴۵ سال است.

حبیب الله ۲۳ ساله پسر دیگری است که در ولسوالی گذره هرات پیشه ازاد داشته و سال گذشته به خاطر اینکه دختر مورد علاقه اش را از دست ندهد مهریه ۴۵۰۰ هزار افغانی را قبول کرد.

وی می گوید: تا به حال نتوانسته است حتی نصف از مهریه خود را به پدر زنش بدهد.

ازدواج های اجباری و درخواست مهریه زیاد در تمام ولسوالی های ولایت هرات مروج است که به گفته مسؤولین امور زنان ودیگر نهادهای مدافع از حقوق زنان ،این ازدواجها ،جوانان را با بحران روحی وروانی و روبرو ساخته واکثرا باعث برهم ریخته گی پیوند های اجتماعی میشود .

منیژه صادق رییسه امور زنان ولایت هرات به این نظراست که این ازدواج ها براساس عنعنات عرف های نا پسند اجتمای و خانوادگی و از طرفی هم پاین بودن سطح فکری جامه به وجود می اید.

وی افزود:(( خانواده ها دراین کار مقصراصلی نیستند، بلکه جامعه وشرایط اجتماعی آنها راوادار می کند که در بدل دادن دختر خود به یک مرد مهریه زیاد از او طلب کنند.

بنا به اظهارات وی : بر اساس گزارش های که انها دارند طی سال جاری ده ها دختر از سن ۱۰ تا ۲۵ سال در مقابل مهریه های زیاد به شوهر داده شده اند که اکثر این دختران راضی به این ازدواج نیستند.

ثریا پاکزاد رئیس امور ندای زن « یک موسسه خصوصی مدافع از حقوق زنان در هرات» می گوید: تجربه این را نشان داده است دخترانی که در بدل مهریه زیاد به شوهر داده شده اند تحت فشارهای زیادی از سوی فامیل شوهرش قرار گرفته اند.

وی می گوید: اکثر فامیل ها بدون اینکه از دختران خود مشوره بگیرند انها را در بدل پول زیاد به نکاح یک مرد در می اورند.

وی فرار از خانه، بی توجه ای به زندگی و در برخی مواقع روی اوردن به فساد میان برخی زنان را از جمله پیامد های چنین ازدواج ها عنوان می کند.

بنا به اظهارات وی : دولت بخصوص شورای ملی باید اقدام اساسی در این زمینه انجام دهد تا مشکل ازدواج در این کشور حل گردد.

باآنکه نهاد های حقوقی نیز دررابطه به اعاده حقوق زنان درسالهای اخیر، فعالیت های زیاد داشته اند اما عبدالقادر رحیمی ،رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات ، ضعف اقتصادی خانواده ها راعامل اصلی ازدواج های اجباری ودرخواست مهریه های نوان می کند.

وی با رد ادعای رییس امور زنان هرات میگوید : خانواده ها دراین کار مقصر اند باید آنها مشکلات آینده جوانان را دقیق درنظر گیرند .

اقای رحیمی سهم گیری علما ،روحانیون ورسانه های گروهی را در امر کاهش این معضله اجتماعی موثر خواند.

در همین حال یکی از علمای دین در هرات می گوید: در اصل مهریه یک امر پسندیده است که در زمان پیامبر بزرگ اسلام نیز مروج بوده اما نه به شکلی که امروزه در افغانستان وجود دارد.

مولوی شمس الدین اضافه کرد، باید خانواده دختر به همان اندازه از داماد مهریه بگیرند که شخص مذکور توانانی پرداخته ان را داشته باشند و همچنان در اینده برایش مشکلات اقتصادی به وجود نیاید.

وی افزود: دادن نفقه حتمی است برای یک مرد و باید پدرانی که دختران خود را به نکاح مسلمانی کسی در می اورند اینده دختر خود را نیز مد نظر بگیرند.

بنا به اظهارات وی : اکثر مهره های که در حال حاضر در افغانستن بخصوص هرات میان فامیل ها رد بدل می شود هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد چرا که اسلام دین اسانی است نه سخت گیر.

ازدواج های اجباری و درخواست مهریه های زیاد درحالی دراکثرنقاط کشور ترویج یافته که قانون اساسی کشور واعلامیه های جهانی حقوق بشر،بر مساوی بودن حقوق مرد و زن وانتخاب شوهر به رضایت طرفین تاکید داشته اند. عزیزی

https://www.facebook.com/heratpaperfb