در جلسه روز چهار شنبه شورای ولایتی هرات که باحضور مسول سیاسی ومسول بخش حکومت داری دفتر سازمان ملل متحد « یوناما»  درحوزه غرب ومسول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات درهرات برگزارشد، انتخابات شورای ولایتی این ولایت صورت گرفت.

در این انتخابات که به صورت سری برگزار گردید بار دیگر داکتر محمد همایون عزیزی به حیث رئیس، داکتر عبدالظاهر فیض زاده به حیث معاون و غلام علی زارع حقجو به حیث منشی شورای ولایتی هرات انتخاب شدند.

همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی می گوید طبق قانون باید هر ساله انتخابات در شورای ولایتی صورت گیرد.

وی افزود : طی چهار سال گذشته شورای ولایتی فعالیت زیادی را در عرصه های مختلف انجام داده است.

بنا به اظهارات وی تا زمانیکه مردم با اعضای شورای ولایتی همکاری نکنند این شورا به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb