ده ها تن ازهواداران نماینده گان حذف شده از ولسی جرگه به وسیله حکم دادگاه ویژه انتخاباتی  امروز در همایشی  در ولایت هرات فیصله محکمه ویژه انتخاباتی را محکوم نموده و این حکم را خلاف قانون خواندند.

اخیراً دادگاه ویژه ۶۲ عضو مجلس نمایندگان را به دلیل تقلب در انتخابات سال گذشته از فهرست نمایندگان پارلمان حذف کرده که ۶ تن شان از ولایت هرات می باشند.

با اعلام فیصله‌ی دادگاه ویژه انتخاباتی، تنش‌ها میان قوه‌های سه گانه‌ دولت به شدت گسترش یافته است.

اعتراض کننده گان که تعداد شان به بیش از۳۰۰ تن میرسید فیصله دادگاه ویژه انتخاباتی  را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و گفته اند که فیصله های این دادگاه منتج به بحران جدید در کشور خواهد شد.

اینجینر صلاحی سرپرست شورای متخصصان هرات گفت فیصله داده گاه ویژه انتخاباتی ، کشور را به یک بحران جبران ناپذیر سوق خواهد داد ، و این فیصله ، منجر به قدرت رسیدن حکومت های منطقه یی در داخل کشور خواهد شد.

شماری دیگر از هواداران نماینده گان حذف شده  ضمن محکوم نمودن فیصله داده گاه ویژه ، از رئیس جمهور کرزی خواست که  اگر به اعتراضات شان توجهی نکند دست به اقدامی  جدی تر خواهند زد .

حاجی ظاهر یک تن از فابریکه داران شهرک صنعتی میگوید نماینده گانی که بر اساس فیصله داده گاه ویژه انتخاباتی سلب صلاحیت شدند همواره از تجارت و صنعت هرات حمایت میکردند که اگر به خواسته های شان دولت مرکزی توجه نکند دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

تجمع هواداران نماینده گان حذف شده در حالی است که حدود یک هفته قبل نیز ده ها تن از طرافداران کاندیدان معترض در یک تجمع از فیصله دادگاه ویژه انتخاباتی  استقبال نموده و این حکم را عادلانه خواهنده اند.

این درحالیست که اعضای کنونی پارلمان کشور ایجاد وفیصله های دادگاه ویژه انتخابات را غیرقانونی خوانده ومیگویند هیچ مرجع ونهادی صلاحیت ندارد تا اعضای کنونی ولسی جرگه را از وظایف شان برکنارنماید. شکیب شمس

https://www.facebook.com/heratpaperfb