بزرگترین محموله مواد منفجره با دو صد و هشتاد ماین کنار جاده، ۵۰ ماین  کنترول شونده از راه دور ،پنج واسکت انتحاری و ۱۵۰ بوجی مواد انفجاریه  که از پاکستان به هرات انتقال داده شده بود از سوی پولیس کشف و ضبط شده است.

مقام های محلی می گویند: مخالفین مسلح دولت قصد داشتند با استفاده از این مواد، امنیت شهر هرات را که در آستانه انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای فغان قرار دارد بر هم بزنند.

سید آقا ثاقب فرمانده پولیس این ولایت می گوید: در میان مواد بدست آمده پنج بوجی آوراق تبلیغاتی گروه طالبان می باشد که قرار بوده میان مردم توزیع شود.

به گفته او: این مواد به شکل ماهرانه ای در یک موتر باربری جای سازی شده بود و در ولسوالی شیندند که قرار بود تخلیه شود از سوی پولیس شناسایی و بدست آمد.

بنا به اظهارات وی : از چندی بدین سو وزارت امور داخله افغانستان گزارش ارسال این مواد از پاکستان را از منابع استخباراتی خود در دست داشته است.

فرمانده پولیس می گوید: مواد بدست آمده با حضور نمایندگان حارنوالی و امنیت ملی از داخل موتر باربری بیرون کشیده شده است و تحقیقات از سه فرد مظنون بازداشت شده آغاز گردید.

او می گوید بر اساس آخرین اطلاعات بدست آمده است این مواد از طریق مرز تورخم و از مسیر شاهراه به ولسوالی شیندند انتقال داده شده بود.

او می گوید: به دلیل اینکه قرار است در کمتر از یک ماه دیگر امنیت شهر هرات به خود افغان ها سپرده شود افراد وابسته به گروه طالبان با حمایت مالی گروه های در پاکستان در تلاش بر هم زدن امنیت شهر هرات می باشند.

پس از حملات انتحاری و انفجاری در شهر هرات که منجر به کشته و زخمی شدن شصت غیر نظامی گردید این بزرگترین محموله مواد انفجاریه است که در هرات کشف و ضبط می شود.

مسوولان امنیتی می گویند در یک ماه گذشته سی تن را  که اکثر آنها آموزش حملات انتحاری و انفجاری را در شهر کویته پاکستان فراه گرفته بودند بازداشت کرده اند.

تاکنون گروه طالبان در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

در یک ماه گذشته چندین بار ریاست امنیت ملی محموله های کوچک مواد انفجاریه را از سطح شهر کشف و چند تن را به اتهام کار گذاری و انتقال آن بازداشت کرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb