احمد یوسف نورستانی والی هرات فعالیت اعضای کمیسیون دایاک را شدیدا انتقاد کرده و از آنها خواست تا در آینده در این زمینه تلاش بیشتری به خرج دهند.

والی هرات می گوید جمع اوری اسلحه  از افراد مسلح غیر مسوول در ولایت هرات در پروسه تامین امنیت و نظم عامه نقش اساسی و مهمی را دارد.

وی با تاکید برتداوم تلاش ها بخاطرمتقاعد ساختن تمام مسولین گروهای مسلح غیر مسول مبنی برتحویل دهی سلاح ومهمات شان به این پروسه ملی ,متمرکز ساختن این برنامه برجمع آوری اسلحه ازنزد مجاهدین که درچندین مرتبه سلاح ومهمات خود راتحویل داده اند غیر عادلانه خواند.

وی افزود :تمام کسانیکه سلاح ومهمات نزدشان موجوداست باید به این برنامه تحویل دهند زیراجمع آوری اسلحه تاثیر مستقیم دربهبود وضعیت امنیتی دارد .

وی علاوه کرد :  تنها شرکت کردن اعضای کمیسیون  جمع اوری اسلحه را را در جلسات بسنده ندانسته  و برسهم گیری تمام اعضا دربرنامه های که منجربه جمع آوری اسلحه میگردد تاکید کرد.

در عین حال جنرال سعیدی رئیس اوپراتیفی برنامه دایاگ در حوزه غرب می گوید: از آغاز برنامه جمع آوری اسلحه دراین حوزه ۱۰۶ گروه مسلح  غیر مسول که ۷۱ گروه ان درشش ولسوالی ولایت هرات فعالیت داشته اند منحل شده اند.

سمونوال پیکار مدیر دایاگ زون غرب نیز ازجمع آوری ۳۶ میل سلاح ازولسوالی های هرات که درروزهای آینده به این برنامه تحویل داده خواهد شد.

همچنان معاون انکشاف دهات ازتکمیل کار کلینک صحی ولسوالی پشتون زرغون , پیشرفت ۶۵ فیصد کارساختماتی مرکز اجتماعی فرهنگی ولسوالی اوبه خبر داد.

وی افزود درولسوالی های کشک رباط سنگی,گلران وکشک کهنه  که ازسوی برنامه دایاگ به نام ساحه صلح مسمی شده است برنامه های چون اعمار کلینیک, حفر ۱۲۰ حلقه چاه عمیق واعمار مجتمع فرهنگی درنظر گرفته شده است .

والی هرات همچنان به اشتراک کننده گان جلسه کیمسیون دایاک گفت تاخیر  دراجرای پروژه ها باعث بوجود آمدن بی اعتمادی دربین مردم اعلام خواهد شد و از آنها خواست تا بدون تاخیر کار اساسی بازسازی را در ساحاتی که ساحه صلح اعلام شده همچنان ادامه دهند. میترا حسینی هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb