عده ای زیادی از تاجران، صنعت گران و متشبسین خصوصی در ولایت هرات می گویند به دلیل نبود یک پالیسی درست تجارتی در افغانستان آنها سالانه میلیون ها افغانی ضرر می بینند.

 غلام قادر اکبر رئیس اتاق های تجارت حوزه غرب کشور می گوید: به دلیل موجودیت یک پالیسی نا موفق تجارتی در کشور طی چند سال گذشته اکثر تاجران ورشکست شدند و به تعداد افراد بیکار به دلیل افت صنعت کالاهای تولید ی افزایش یافته است.

وی افزود:به دلیل موجودیت تعرفه های بالای گمرکی اکثر تاجران از واردات و صادرات دست کشیدند که این خود یک ضربه بزرگ بر اقتصاد کشور می باشد.

بنا به اظهارات وی هم اکنون ده ها فابریکه تولید در طی چند سال گذشته از فعالیت باز مانده اند.

با این حال وزیر تجارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان می گوید به دلیل نبود پالیسی های واضع و جامع اکثر تاجران ، صنعت کاران و متشبسین در کشور بخصوص هرات  با مشکلات زیادی مواجه می باشند.

وحیدالله شهرانی  وی می گوید قرار است ظرف شش ماه آینده با هماهنگی سکتور های تجارتی خصوصی یک پالیسی درست در بخش های تجارت، تعرفه ، صنعت و استراتیژی انکشاف صادرات  آمده شود.

وی افزود: دولت وظیفه دارد در بخش های مختلف تجارتی زمینه فعالیت را برای متشبسین خصوصی آمده و نظارت داشته باشد.

بنا به اظهارات وی قرار است در آینده نزدیک پالیسی دقیق از فعالیت های تجارتی کشور آمده گردد و جهت توشیع به ولسی جرگه کشور پیشنهاد شود.

عده ای از کارشناسان اقتصادی در هرات می گویند در صورتیکه به زودی پالیسی جدیدی در قسمت کارهای تجارتی در کشور ایجاد نشود هر روز بر  مشکلات تاجران ، صنعت گران و متشبسین خصوصی  افزایش خواهد یافت.  شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb