باشندگان مناطق کلانخانه وهیچکه ولسوالی مقر ولایت بادغیس  دوهزار جریب زمین زراعتی خویش را که بسبب سرازیر شدن سیلاب های موسومی سال های گذشته از دست داده بودند دوباره تصاحب شدند.

مسوولان دفتر همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید ) مقیم در ولایت بادغیس ضمن بیان این مطلب می گویند :این  دیواری محافظتی را بر بیناد پشنهاد ریاست تنظیم آب ولایت بادغیس به امتدادی ۴۴۰ وارتفاع ۴ متر با هزینه ( ۱۰۰ ) هزار دالر آمریکائی اعماری نموده اند.

انجینر فیض محمدی ” سلطانی ” یک تن از مانیتور انجینران دفتر آسید : می گوید با اعمار این دیواری محافظاتی ساحه زراعتی که در جواری دریا ولسوالی مقر موقعیت دارد از تخریب و یا از بین رفتن به امان خواهد ماند.

آقای سلطانی می افزاید : مستفید شوندگان این پروژه در حدودی ۶۷۵ فامیل محل میرسد .

براساس گفته های این منبع دفتر آسید : از ۲۱ ماه اکتوبر سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو کار بالا این پروژه  جریان داشته ودر ماه جنوری سال جاری میلادی توسط شرکت ساختمانی عمران تکمیل گردیده است.

آقای لویس کاندا لوپیس هماهنگ کننده پروگرام واتسن دفتر آسید در ولایت بادغیس اضافه می کند : ” این دفتر سال گذشته در بخش واتسن یک پروژه کانال زراعتی را به ارزش ( ۲۱ ) هزار دالر آمریکائی در منطقه سرچشمه قرقیطو جایکه آب آشامیدنی باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس رسانیده میشود تکمیل و تسلیم اداره تنظیم آبیاری این ولایت گردیده است .

لوپیس همچنان اضافه می کند که آنها مصمم هستند در سال جاری میلادی  برنامه های عامه المنفعه واتسن خویش را در ولسوالی های قادس ، آبکمری وبرخی نکات شهر قلعه نو توسعه دهند.

مسوولان اداره تنظیم آبیاری ولایت بادغیس می گویند : پروژه دیواری محافظاتی  ولسوالی مقر از برنامه های مهم این اداره بوده که به حمایت مالی وتخنیکی دفتر آسید دولت اسپانیا درآن ولسوالی تکمیل گردیده است.

انجینر محمد یعقوب بادغیسی مسوول اداره تنظیم آبیاری این ولایت علاوه مینماید : این دیواری محافظاتی مجموعآ ۳۰۰۰ متر مربع بوده ، کاملآ براساس تقاضا و هماهنگی آنها با دفتر آسید انجام شده است .

آقای بادغیسی می افزاید : قرار است در سال آینده خورشیدی ( ۱۳۸۸) اداره وی با همکاری مالی و تخنیکی دفتر آسید دولت اسپانیا  سه پروژه دیوار استنادی را در مناطق خم عباسی ، چاکر های شهر قلعه نو و یک پروژه دیگر را در ولسوالی آبکمری روی دست بگیرند .

 صوفی محمد یک تن از زمینداران منطقه کلانخانه ولسوالی مقر ولایت بادغیس می گوید که : زمین وی با دریا مقربسیار نزدیک بود ه و از مدت چند سال به این طرف به علت سرازیر شدن سیلاب های موسومی ضرر های زیادی متقبل شده بود.

وی می افزاید : با اعماری این دیوار گابیونی خطر تهدید سیلاب ها به مراتب کم وحتی در موارد تمام مشکلات آنها رفع گردیده است .

اما در عین حال شماری از اگاه هان در ولایت بادغیس براه انداختن این چنین پروگرامی های را با درنظر داشت موقعیت جغرافیائی ولایت بادغیس موثر ومفید عنوان می نمایند. بادغیس

https://www.facebook.com/heratpaperfb