مقامات محلی در ولایت هرات می گویند یک زندانی از سوی سه فرد مسلح در ساحات ولسوالی کهسان به قتل رسید.
نوراحمد افلاح ولسوال کهسان می گوید این زندانی جهت تحقیقات از محبس عمومی هرات در حال انتقال به این ولسوالی بود که در ۴۰ کیلومتری کهسان از سوی سه فرد مسلح ناشناس موتر عامل آنها توقف و بعدا این رویداد رخ داد.
وی افزود : در این حادثه به محافظین امنیتی این زندانی کدام آسیبی نرسیده است.
اقای افلاح همچنان از بازداشت سه فرد مسلح به اتهام این قضیه از اطراف محل رویداد از سوی سربازان پولیس ملی آن ولسوالی خبر داد.
بنا به اظهارات وی تحقیقات در این زمینه از سوی افراد بازداشت شده آغاز شده و بررسی های اولیه نشان می دهد که خصومت های شخصی باعث بروز این حادثه گردیده است.
در عین حال سمنوال نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندان امنیه هرات می گوید فرد زندانی که احمد نام دارد چندی قبل دو تن از باشنده گان ولسوالی کهسان را به قتل رسانده بود.
وی افزود احتمال آن می رود که افراد بازداشت شده از نزدیکان دو فرد کشته شده از سوی این زندانی باشند
یک تن از مسوولین محبس عمومی در ولایت هرات می گوید تاکنون در مورد این حادثه به آنها گزارشی نرسیده است.
طی یک سال گذشته این نخستین باریست که در ولایت هرات یک زندانی در اثنای انتقال آن از سوی افراد مسلح به قتل می رسد.
کارشناسان امور موجودیت سلاح در دست افراد غیر مسوول و خصومت های شخصی را باعث بروز چنین حوادث در کشور عنوان می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb