ده ها تن از خبرنگاران و نماینده گان اصحاب  رسانه در ولایت هرات روز پنج شنبه مرکز حمایت از خبرنگاران را دوباره احیا کردند.

این مرکز که جهت حمایت از خبرنگاران در سال ۱۳۸۶ ایجاد شد, در سالهای اخیر به دلیل بی توجهی اعضای آن با رکود جدی مواجه شده بود.

در این نشست که با حضور اکثریت مطلق رسانه های محلی، ملی و بین المللی در تالار علامه سلجوقی برگذار گردیده بود، طی یک انتخابات شفاف، رییس، معاون, منشی و اعضای هییت رییسه مرکز حمایت از خبرنگاران برگزیده شدند.

این انتخابات از سوی هیئتی از نماینده گی سازمان ملل متحد در هرات؛ جامعه مدنی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نظارت شد.

خلیل احمد امیری مدیر مسوول رادیو محلی فریاد که در این انتخابات با اکثریت ارا به عنوان رییس جدید مرکز حمایت از انتخاب شد، گفت: این نهاد تلاش خواهد کرد تا بر اساس منافع همه خبرنگاران، فعالیت کند و حمایت از خبرنگاران در اولویت کاری این مرکز قرار خواهد گرفت.

جاوید زیارتجایی خبرنگار تلویزیون طلوع و معاون انتخابی این مرکز نیز می گوید: مرکز حمایت از خبرنگاران تلاش می کند تا همه خبرنگاران را زیر یک چتر واحد قرار داده و از آن ها حمایت جدی کند.

تعداد زیادی از خبرنگاران که در انتخابات هییت رهبری این مرکز شرکت کرده بودند، از شفافیت در این انتخابات ابراز خرسندی کردند.

در این انتخابات افراد ذیل از سوی خبرنگاران به عنوان هییت رهبری انتخاب شدند.

خلیل احمدی امیری مدیر مسوول رادیو فریاد :   رییس

جاوید زیارتجایی  خبرنگار تلویزیون طلوع در هرات  :  معاون

محی الدین نوری : خبرنگار تلویزیون شمشاد :  منشی

اعضای هییت رییسه :

شاهپور صابر خبر نگار الجزیره

ولی محمد حدید خبرنگار بی بی سی

فواد احمدی خبرنگار تلویزیون آریانا

معصومه حیدری خبرنگار آژانس خبررسانی بست باستان

نور احمد کریمی مدیر مسوول مجله دوربین

خلیل احمد نورزایی خبرنگار رادیو مژده

ستوری کریمی خبرنگار رادیو ازادی

وحید پیمان خبرنگار تلویزیون افغان نیوز

آصف غفوری خبرنگار تلویزیون ساقی

وهاب صدیقی خبرنگار تلویزیون آسیا

بر اساس تصمیمی که در این همایش گرفته شد قرار است با مسوولین اسبق مرکز حمایت از خبرنگاران که بدون درجریان گذاشتن اعضای هئیت رئیسه  و معاون ، رئیس اسبق این نهاد آن را به نام خود ثبت و راجستر کرده بود صحبت ، و در این مورد تصامیم لازم را اتخاذ کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb