دانشجویان دانشکده انجینیری پوهنتون هرات در سومین روز تظاهرات خود هشدار دادند در صورتیکه به خواست آنها توجه ای صورت نگیرد دست به اعتصاب غذایی خواهند زد.

رئیس پوهنتون هرات می گوید:در پی این اعتراضها  رئیس و معاون دانشکده انجینیری هرات از کار برکنار و افراد دیگری جایگزین آنها شدند.

مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خشونت ، عدالت عدالت، اصلاحات اساسی حق مسلم ماست این شعار های است که از سه روز بدین سو دانشجویان دانشکده انجینیری هرات در صحن این دانشگاه شعار می دهند.

ولی محمد یکتن از این دانشجویان می گوید : رئیس ، معاون و چند تن از استادان با هم گروه تشکیل دادن که به خواست خود شاگردان را ناکام و برخی ها را به کامیاب می کنند.

او تاکید می کند حق بسیار از دانشجویان در چند سال گذشته از سوی این تیم تلف شده است و باید این افراد را از دانشگاه اخراج کند.

شریف احمد دانشجوی دیگر می گوید: در صورتیکه به خواست آنها توجه ای صورت نگیرد در پهلوی اینکه به تظاهرات خود ادامه می دهند همچنان اعتصاب غذایی خواهند کرد.

بنا به اظهارات وی برکناری رئیس و معاون دانشکده برای دانشجویان کافی نیست و باید این افراد از پوهنتون اخراج شوند.

او گفت: خواست ما بر حق است و باید به آن جامعه عمل پوشیده شود.

در عین حال میر غلام محمد عثمان بارزی حسینی رئیس دانشگاه هرات می گوید: هنوز اسناد موثقی در مورد تلف شدن حق محصلین در پوهنحی انجنیری بدست آنها نرسیده است.

او می گوید: بر اساس فیصله شورای عملی پوهنتون و ارج گذاشتن به خواست محصلین در حال اعتصاب رئیس و معاون دانشکده انجنیری از سمتشان برکنار و افراد دیگری جایگزین شدند.

وی گفت : شورای علمی دانشگاه و شواری استادان دیپارتمنت های این دانشکده در حال بررسی ادعا های دانشجویان در حال اعتراض هستند.

وی از دانشجویان خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند و در کلاس های درسی خود حاضر شوند.

بنا به اظهارات وی خواست دانشجویان در حال اعتراض مبنی بر اخراج رئیس و معاون قبلی این دانشکده غیر قابل پذیریش می باشد.

طی دو روز گذشته مسوولین امنیتی پوهنتون مانع ورد خبرنگاران به داخل صحن پوهنتون جهت پوشش دهی تظاهرات محصلین شدند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb