همایش علمی تحت نام”آزادی بیان و جرایم مطبوعاتی درنظام رسانه­یی افغانستان”  روز پنجشنبه در دانشگاه هرات برگزارشد.

این همایش علمی، به مناسبت روزجهانی آزادی مطبوعات، از سوی دانشکده ژورنالیزم و کانون ژورنالیستان جوان دانشگاه هرات تدویر یافته بود.

سخنرانان در همایش بزرگداشت از روزجهانی آزادی مطبوعات، مقالات شان را درمورد آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، جرایم مطبوعاتی در افغانستان، و نظام های حقوقی تاسیس رسانه­ها ارائه کردند.

سهیلا عرفانی رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات در این همایش  از ضعف مدیریت رسانه یی در رسانه ها خبر داد  و تاکید نمود که باید مدیران رسانه ها در این مورد تصمیم جدی بگیرند.

وی افزود: مدیریت در رسانه های کشور به صورت اصولی وحرفه ای نبوده ومدیران رسانه ها به اخباری ارزش می دهند که بیشتر پیامد منفی داشته واز ملت افغان چهره ای خشن به جامعه جهانی معرفی کرده اند.

میرغلام عثمان بارز حسینی رئیس دانشگاه هرات در سخنرانی، ازبرگزاری این همایش برای آسیب شناسی وضعیت رسانه ها در ا فغانستان ابرازخرسندی کرده و نقش رسانه­ها را در بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه موثر دانست .

ازسوی دیگر فیصل کریمی استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات، در سخنانی در مورد رسانه ها و جرایم مطبوعاتی در افغانستان، موارد جرایم مطبوعاتی را در قوانین افغانستان مورد بحث قرار داد.

او عدم آگاهی برخی خبرنگاران از موارد جرم مطبوعاتی در قوانین افغانستان را چالش جدی در برابر فعالیت های آزاد رسانه یی در کشور دانست  و تاکید ورزید که  خبرنگاران متخلف و مجرم باید مجازات شوند.

در  همایش علمی، دو مقاله علمی، در مورد حق دسترسی به اطلاعات و نظام های رسانه یی از سوی وهاب صدیقی و وحیده احراری دانشجویان سال چهارم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات خوانده شد.

در پایان این همایش، گفتمانی آزاد بین خبرنگاران، دانشجویان و استادان دانشکده های حقوق و ژورنالیزم برگزارشد و چالش های رسانه یی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت.

سوم می روزجهانی آزادی مطبوعات در جهان است و همه ساله ازا ین روز در سراسر با تاکید بر آزادی فراگیر مطبوعات در کشورهای مختلف تجلیل می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb