پولیس در ولایت هرات از جلوگیری قاچاق هفت قلم آثار تاریخی که قاچاقچیان قصد انتقال آنها را  به خارج از کشور داشتند خبر می دهد.

مل پاسوال سید آقا ثاقب فرمانده پولیس هرات می گوید آثار بدست آمده  شامل یک عدد مجسمه سنگی، سه  کوزه قدیمی و  دو عدد دسته هاوان از جنس هفت جوش که از ساحات ولسوالی کشک رباط سنگی کشف و چهار تن به اتهام آن بازداشت شدند.

وی گفت: افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر همدستان این گروه از سوی پولیس ولسوالی کشک رباط سنگی آغاز شده است.

فرمانده پولیس هرات می گوید: آثار تاریخی بدست آمده سابقه تاریخی زیادی دارند که روز یک شنبه  به ریاست اطلاعات و فرهنگ در این ولایت تسلیم داده شده است.

با این حال مسوولین ریاست اطلاعات و فرهنگ در هرات می گویند هنوز در برخی ولسوالی های این ولایت حفریات خود سرانه و قاچاق آثار تاریخی جریان دارد که این باعث نگرانی می باشد.

ولی شاه بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ در هرات  می گوید وزارت داخله افغانستان به خاطر جلوگیری از قاچاق اثار تاریخی و حفاظت آبده های تاریخی متعهد شده تا یک قطعه امنیتی را در این ولایت مستقر کند.

طی چند سال گذشته موزیم ملی هرات در قلعه اختیار الدین ارگ، موزیم شخصی سلطانی و مقبره گوهر شاد بیگم در شهر هرات مورد حمله قاچاقچیان آثار تاریخی قرار گرفت و یک تعداد آثار به سرقت برده شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb