مرکز حمایت از خبرنگاران که سه سال قبل توسط تمام خبرنگاران حوزه غرب افغانستان به جهت ظرفیت سازی و حمایت از حقوق خبرنگاران ایجاد شد بود  به دلیل سهل انگاری و عدم کفایت کاری مسوولین آن قرار است دوباره پس از برگزاری انتخابات آزاد و سری احیاء شود.

پس از ایجاد این نهاد در غرب افغانستان  اساس نامه آن قرار بود هر شش ماه جهت انتخاب رئیس ، معاون و اعضای هئیت رئیسه آن انتخابات برگزار شود که به دلیل سهل انگاری مسوولین آن این کار تحقق نیافت.

شماری از خبرنگاران در این ولایت می گویند مسوولین این نهاد  کار مفیدی برای جامعه خبرنگاری انجام نداده اند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

سید عبدالله سادات عضو هئیت رئیسه مرکز حمایت از خبرنگاران و خبرنگار تلویزیون سبا در غرب کشور  می گوید : پس از برگزاری انتخابات مرکز حمایت از خبرنگاران رئیس این نهاد هیچ مشوره ای جهت بهبود وضعیت این نهاد با اعضای هئیت رئیسه انجام نداده و خود سرانه تصمیم گرفته است.

او می گوید: به نام خبرنگار این نهاد پروژه گرفته در صورتیکه معاون و اعضای رئیسه این نهاد که در آرای تمام خبرنگاران انتخاب شده اند اصلا خبر ندارند.

وی از تمام خبرنگاران خواست تا به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند و نگذارند پس از این افراد تحت نام نهاد از خبرنگاران سو استفاده کنند.

بنا به اظهارات وی احمد قریشی که قبلا منحیث رئیس این مرکز بود خود سرانه آنها را به نام خود راجستر کرده است که باید جوابگو باشد.

در عین حال استوری کریمی خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت هرات می گوید در هرات چندین نهاد خبرنگاری تحت نام حمایت کننده موجود است اما این نهاد ها فعالیت های در جهت حمایت از خبرنگاران ندارند.

او می گوید: باید مرکز حمایت از خبرنگاران که سه سال قبل ایجاد شده بود و توسط یک تعداد افراد قبضه شده  دوباره احیا و به اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

ولی محمد حدید یکتن دیگر از اعضای هئیت رئیسه این نهاد و خبرنگار بی بی سی در غرب افغانستان بر این عقیده است که باید تمام نهاد های که تاکنون تحت نام خبرنگار فعالیت انجام دادند برای خبرنگاران جوابگو باشند.

شراف الدین ستانکزی معاون مرکز حمایت از خبرنگاران می گوید: در اوایل این مرکز به صورت درست در جهت حمایت ازخبرنگاران فعالیت داشت اما پس از انکه نهاد به نام شخص راجستر شد و تصامیم خود سرانه گرفته شد هیچ نقشی در این نهاد نداشته است.

وی نیز تاکید می کند که باید تمام نهاد های خبرنگاری در ولایت هرات در مورد کارکرد های خود به خبرنگاران جوابگو باشند.

یکتن دیگر از خبرنگاران در ولایت هرات می گوید انجمن رسانه های آزادی آسیای جنوبی « سفما » نیز طی این مدت کار مفیدی برای خبرنگاران انجام نداده و باید دوباره انتخاب آن برگزار شود یا اینکه منحل گردد.

در همین حال ولی شاه بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ در هرات می گوید: مرکز حمایت از خبرنگاران سه سال قبل در هرات به نام خود خبرنگاران ایجاد شده است و هیچ کس حق ندارد که این نهاد را به نام خود کند .

او می گوید: مسوولین این نهاد باید جوابگو کارکرد های خود باشند و تمام فعالیت های خود را گزارش بدهند.

با تماس های مکرر موفق نشدیم که نظر احمد قریشی که نهاد را به صورت خود سرانه به نامش راجستر کرده جویا شویم که موفق نشدیم.

با این حال قرار است هفته آینده انتخابات آزاد برای انتخاب رئیس ، معاون و اعضای هئیت رئیسه مرکز حمایت از خبرنگاران در هرات با حضور تمام رسانه های محلی و ملی راه اندازی شود.

همچنان ده تن از خبرنگاران رسانه های محلی و ملی در غرب افغانستان  جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت مرکز حمایت از خبرنگاران و نهاد های دیگر در هرات به خبرنگاران معرفی شدند.  شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb