مهاجرین ، بیجاه شده گان داخلی و نیازمندان ولایت هرات از کمک های زمستانی بنیاد بیات مستفید شدند.

مسوولین ریاست مهاجرین این ولایت می گویند این نخستین محموله کمک است که از سوی موسسات خصوصی برای برای افراد نیازمند در کمپ مهاجرین هرات توزیع می شود.

کمک های زمستانی بنیاد بیات برای بیجاه شده گان داخلی ، مهاجرین و نیازمندان در ولایت هرات در حالی توضیح می شود که اکثر این افراد در وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر می برند.

شاه محمد محق رئیس امور مهاجرین در ولایت هرات با ذکر این مطلب می گوید: کمک های زمستانی بنیاد بیات که برای افراد نیازمند در ولایت هرات توزیع شد از جمله نیاز های اساسی این افراد می باشد.

وی افزود: بنیاد بیات اولین نهادی است که طی چند سال گذشته به صورت متواتر به مهاجرین و افراد نیازمند در هرات کمک می کند.

حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات که جهت توزیع کمک های زمستانی این بنیاد به ولایت هرات در غرب افغانستان سفر کرده است ، می گوید کمک های توزیع شده برای نیازمندان در ولایت هرات از جمله کمک های اضطراری این بنیاد در فصل زمستان می باشد.

بنا به اظهارات وی مواد غذایی، البسه زمستانی و کمپل از جمله کمک های صورت گرفته برای نیازمندان در هرات و سایر ولایات می باشد.

مقامات محلی در ولایت هرات می گویند: در صورتیکه دیگر تاجران افغان همانند بنیاد بیات در قسمت توزیع کمک به افراد نیازمند، احداث مکاتب، ، شفاخانه ها مساجد و دیگر کار های عام المنفعه نقش ایفا کنند در آینده مشکلات مردم افغانستان کاهش خواهد یافت.

بیجاه شده گان داخلی و مهاجرین در ولایت هرات می گویند به دلیل خشک سالی و نبود امنیت ،خانه های خود را ترک کرده و در کمپ مهاجرین زندگی می کنند.

این افراد کمک های انجام شده از سوی بنیاد بیات را از جمله نیاز های اساسی خود در جریان فصل زمستان عنوان می کنند.

کمک به افراد نیازمند در ولایت هرات در حالی توزیع می شود که هم اکنون نیز جریان توزیع کمک های بنیاد بیات به دستور مقامات رهبری آن در اکثر ولایات افغانستان همچنان جریان دارد. شګوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb