یک کارمند ایرانی شرکت ساختمانی نصرجهاد، که با ١٢ تن دیگر در ولایت فراه اختطاف شده بودند، موفق شد از چنگ اختطافگران فرار کند.

روزگذشته، یازده کارمند ایرانی یک شرکت ساختمانی با دو افغان، توسط افراد مسلح از ولسوالی پشت کوه ولایت فراه، اختطاف شدند.

به گفتۀمل پاسوال سیدمحمد روشندل قوماندان امنیۀ ولایت فراه، افراد یادشده دیروز زمانی توسط افراد مسلح اختطاف شدند که میخواستند به محل کار خود بروند.

سمونوال محمد غوث ملیار آمر امنیت قوماندانی امنیۀ ولایت فراه می گوید: از جمله افراد اختطاف شده، یک کارمند ایرانی شب گذشته موفق شد که از قریۀانجیران در ٢۵ کیلومتری شمال ولسوالی پشت کوه، از چنگ آدم ربا یان فرار نماید.

وی  افزود: فرد موصوف بعد از فرار، خود را به قریۀاور ولسوالى مذکور رسانیده و صبح امروز توسط پولیس سرحدی، از آنجا انتقال داده شد.

منبع اظهار داشت که کارمند یادشده، به پولیس گفته است که از نزد افراد مسلح فرار کرده است.

سمونوال ملیار علاوه کرد که در راپورهای تایید ناشده ای که به آنها مواصلت کرده، گفته شده که دو کارمند افغان این شرکت نیز آزاد و یا موفق به فرار گردیده اند.

مقام ها در فراه می گویند گروه طالبان هشدار دادند در صورتیکه شرکت نصر جهاد ایران افغانستان را ترک نکند کارمندان اختطاف شده وی را خواهند کشت.

شرکت ساختمانی ایرانی نصر، اعمار شاهراه شهر فراه – گمرک خواجه ابونصر در سرحد ایران، را به عهده دارد.

سرک یادشده ١٢۵کیلومتر طول دارد و به مصرف ٣٠ میلیون دالر از کمکهای بلاعوض کشور ایران، اعمار می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb