یک جوان ۲۳ ساله باشنده ولسوالی غوریان ولایت که سه روز قبل در زندان تربت جام ایران اعدام شده بود جسد آن به خانواده اش تسلیم نشده است.

پدر این جوان می گوید پسرم سه ماه قبل برای خرج تحصیل خود به کار کردن به  ایران رفت که در همان روز، او را به اتهام انتقال قاچاق مواد مخدر در پوسته امنیتی ۱۷ شهریور از سوی پولیس های ایران بازداشت شده است.

او می گوید: در ملاقاتی که با پسرم داشتم او گفت که زمانیکه در داخل بندر اسلام قلعه بود یک نفر چند بسته پارچه به وی داده که اینها را در قبال صد هزار تومان ایرانی « پنج هزار افغانی»  به شهر تربت جام ایران انتقال بده و من هم قبول کردم که در میان آنها مواد مخدر جای سازی شده بود.

این پدر۶۰ ساله در حالی که اشک میریخت به روزنامه هرات گفت یک سرباز ایرانی در همان روز به او گفته بود که پسرش عنقریب اعدام خواهد شد و سر انجام هفته گذشته خبر اعدام به ما رسید.

حاجی جلال می گوید: بسیار تلاش کردم که پسر بی گناهم را نجات بدهم اما موفق نشدم چون پول نداشتم زور نداشتم.

او گفت: جواد پسرم یک طفل شش ماهه دارد که بی پدر شد.

وی افزود: با تلاش های مکرر سرباز ایرانی حاضر نشده اند کهجسد پسرش را جهت دفن به آنها بدهند.

بنا به اظهارات وی سربازان ایرانی تقاضای ده میلیون تومان ایرانی معال پنج لک افغانی را جهت تحویل دهی جسد کردند  که وی توانایی پرداخت این پول را ندارد.

یک مقام پولیس مرزی در بندر اسلام قلعه می گوید در هر هفته ده الی پانزده جسد که اکثرا در کشور ایران اعدام شده اند به داخل افغانستان انتقال داده می شود.

او می گوید اکثر این افراد جوانان می باشند که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده اند.

وی که نخواست نامش فاش شود تائید کرد که دولت ایران در قبال دادن هر جسد به فامیلش یک مقدار پول را دریافت می کند.

سال گذشته اعدام شماری از افغان ها در ایران با واکنش مقام های دولتی و اعضای پارلمان مواجه شد.

شماری از کارشناسان بیکاری ، فقر اقتصادی و نا امنی را عاملی برای مهاجرت و همچنان انتقال قاچاق مواد مخدر به کشور های همسایه عنوان می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb