پولیس مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه هرات یک تن را به اتهام قتل خانمش و یک دوکاندار بازداشت کرده است.

سمونوال نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات می گوید: فرد بازداشت شده محمد شفیع مشهور به خماری است که به تاریخ هیجده حمل سالروان خانمش را با شلیک گلوله در دشت خواجه صاحب انصار به قتل رسانده بود.

وی می گوید: پس از تحقیقات پولیس این شخص صبح امروز منطقه پل خیمه دوزان از یک منزل مسکونی بازداشت شده است.

بنا به اظهارات وی : شخص بازداشت شده در تحقیقات اولیه خود اعتراف کرده است که یک دوکاندار را نیز دوسال قبل با استفاده از شلیک گلوله به قتل رسانده است.

به گفته این مقام پولیس تاکنون انگیزه قتل مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه به دست آمده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb