مقامات محلی در ولایت فراه می گویند: ۲۳ میل سلاح سنگین وزن که از افراد مسلح غیر مسوول در ولسوالی لاش جوین جمع اوری شد بود به پروسه دایاک تحویل داده شد.

روح الامین والی فراه می گوید : این سلاح که شامل ۱۸ میل کلاشینکوف، سه میل صد تیر، یک میل زیکویک و یک میل دهشکه می باشد به همکاری ولسوال لاش جون از افراد مسلح غیر مسوول جمع اوری شد.

وی افزود: باشنده گان ولسوالی لاش و جوین این سلاح را به خاطر آن تحویل دولت دادند که این ولسوالی در آینده ساحه صلح اعلان شود و بازسازی در آن غاز گردد.

وی علاوه کرد: طبق پالیسی دارالانشاء کمیسیون جمع اوری اسلحه و ملکی سازی در آینده نزدیک این ولسوالی ساحه صلح اعلان خواهد شد و یک مبلغ پول جهت بازسای آن اختصاص خواهد یافت.

عبدالغفور ایوبی ولسوال لاش و جوین می گوید : طی چند سال گذشته در آن ولسوالی هیچ بازسازی صورت نگرفته و دلیل آن هم موجودیت سلاح در دست افراد مسلح غیر مسوول بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تحویل دهی سلاح بدست آمده به مسوولین کمیسیون دایاک آن ولسوالی ساحه صلح اعلان شود.

یکتن از مسوولین کمیسیون جمع اوری سلاح در غرب افغانستان می گوید در صورتیکه طبق پالیسی این کمیسیون سلاح و مهمات از ولسوالی مذکور جمع اوری شده باشد در آینده ولسوالی لاش و جوین ساحه صلح اعلام خواهد شد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb