حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان حوالی ظهر امروز با شماری از اعضای کابینه وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شد.

قرار است آقای کرزی با والی، اعضای شورای ولایتی و شماری از متنفذین قومی در این ولایت در ساختمان ولایت دیدار و گفتگو کند.

حاجی موسی رسولی آمر امنیت پولیس نیمروز می گوید : از چند روز بدین سو به دستور مقام های وزارت داخله افغانستان تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف نیمروز از جمله شهر زرنج روی دست گرفته شده بود.

وی می گوید: اقای کرزی حوالی ساعت یازده و سی دقیقه امروز با هئیت وارد نیمروز شده است.

مقام ها در نیمروز می گویند در این سفر چند مقام خارجی نیز آقای کرزی را همرای می کنند.

جزیات کامل این خبر بعدا به نشر می رسد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb