اخیرا شایعاتی مبنی بر تبدیلی و یا برکناری داکتر داود صبا والی هرات صحبت داغ شماری از مردم در شهر هرات شده است .

شماری از مردم می گویند داود صبا با وجودیکه چند ماه می شود در پست مقام ولایت هرات  ایفای وظیفه می کند اما توانسته است گام های خوبی را برای آینده هرات و افغانستان بر دارد.

برخی دیگر می گویند گویا قرار است آقای صبا منحیث یکتن از وزرای جدید کابینه از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به پارلمان معرفی شود.

در پی این شایعاتی افراد دیگر هستند که می گویند قرار است گل آقا شیرزیی والی جلال آباد منحیث والی هرات از سوی رئیس جمهور معرفی شود.

سرانجام پس از اینکه یکتن از خبرنگاران از والی هرات در مورد این شایعات سوالی کرد وی گفت غاصبین زمین نمی توانند وی را از پست مقام ولایت برکنار کنند و او همچنان به گرفتن زمین های غصب شده دولتی از نزد غاصیبن در هرات ادامه خواهد .

وی با اینکه در این مورد جزیات بیشتری ارایه نکرد اما به آنچه وی غاصیبین زمین خواند هشدار داد که این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت و آنها از نزد قانون نمی توانند فرار کنند.

والی هرات همچنان گفت  کارش در مقام ولایت و دیگر نهاد دولتی  زمانی برایش اهمیت دارد که بتواند مثل حالا به نفع مردم و دولت افغانستان کاری انجام دهد.

گفته شده پس از آنکه بیش از سه هزار جریب زمین غصب شده دولتی از زورمندان در هرات دوباره پس گرفته شد یک تعداد از این افراد که به عنوان غاصبین زمین خوانده می شوند جهت گفتگو و دوباره پس گیری زمین های خود به کابل پایتخت کشور رفته اند.

چندین پیش یکتن از این افراد در یکی از رسانه های چاپی در کابل مصاحبه کرده بود و مدعی شده بود که عنقریب والی و شهردار هرات به دلیل اینکه زمین های مردم را جز املاک دولتی کرده اند برکنار خواهند شد.

تاکنون هیچ نهاد رسمی در این مورد اظهار نظری نکرده است.

اخیرا خبر شایعاتی مبنی بر برکناری وزیر دفاع و وزیر مالیه در برخی رسانه های بین المللی و مرکزی به نشر رسید که سخنگوی دولت این اخبار را به شدت رد کرد.

اما اینکه آیا والی هرات از سمتش برکنار و یا اینکه منحیث وزیر جدید  در کابینه دولت از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان معرفی خواهد شد یا خیر، گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb