روز جهانى المپیک از طرف ورزشکاران و مسوولان بیش از سی فدارسیون در ولایت هرات تجلیل صورت گرفت.

در محفل تجلیل از روز جهانی المپیک که در جمنازیوم شهید میروس در شهر هرات عصر روز یکشنبه برگزار شده بود صد ها تن از ورزشکاران و ورزش دوستان اشتراک داشتند.

عبدالقیوم جامی آمر ورزشی هرات می گوید: برای حدود پنجاه تن از بازیکنان رشته مختلف ورزشی  در این ولایت در روز تجیلیل از جهانی المپیک تحایف و تقدیر نامه ها توزیع گردید.

وی گفت : در یک سال گذشته ورزشکاران در ولایت هرات در بازی های محلی ، ملی و بین المللی مقام های خوبی برای مردم افغانستان بدست آوردند.

وی خواستار توجع بیشتر مقام های دولت مرکزی به ورزش در هرات شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb