یک شهروند افغان از سوی مرزبانان ایران در مناطق سرحدی به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

مقام های امنیتی می گویند جسد این فرد به اقاربش تسلیم داده شده است.

برادر مقتول فقر اقتصادی و بیکاری را عامل رفتن برادرش به صورت غیرقانونی جهت کار کردن به ایران عنوان کرد.

خبر کشته شدن یک شهروند دیگر افغان از سوی مرزبانان ایران در حالی منتشر می شود که گفته شده هفته گذشته هشت افغان در مناطق مرزی در بندر اسلام قلعه هرات نیز در رویداد مشابه از سوی مرزبانان ایرانی به قتل رسیدند.

عبدالروف احمدی  سخنگوی زون ساحوی پولیس می گوید: جسد این شهروند افغان که باشنده اصلی لعل و سرجنگل ولایت غور می باشد پس از تحویل گرفتن از سربازان ایرانی به اقاربش تسلیم داده شده است.

او تائید می کند که این فرد که سید انور نام داشت به صورت غیر قانونی از ولسوالی خاش رود فراه وارد خاک ایران شده بود.

برادر شخص مقتول می گوید فقر و بیکاری باعث شده بود که برادرش جهت کار کردن از طریق راه غیر قانونی وارد خاک ایران شود.

وی از دولت افغانستان خواست تا شرایط کار را برای مردم مهیا کند تا پس از این جوانان در خاک ایران به قتل نرسد.

درعین حال گفته شده اجساد هشت افغان که هفته گذشته در ساحات مرزی بندر اسلام قلعه کشته شدند تاکنون به دولت افغانستان تسلیم داده نشده است.

مسوولین کنسولگری ایران در هرات تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند مقام های ایرانی تاکید دارند که هر کس به صورت غیر قانونی وارد خاک آن کشور شود مورد حمله سربازان مرزی قرار خواهند گرفت.

طی چند سال گذشته ده ها افغان که به صورت غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند از سوی مرزبانان آن کشور به قتل رسیدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb