افغانستان تاکید دارد که طالبان از راه مذاکره و گفتگو از جنگ دست خواهند کشید

سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده است که برای تشویق طالبان به ترک جنگ و بازسازی مناطق جنگ زده، حدود پنجاه میلیون دلار به شورای عالی صلح افغانستان کمک می کند.

این پول قرار است از طریق دولت افغانستان در اختیار شورای عالی صلح قرار گیرد و از آن در راه اندازی برنامه های توسعه ای در مناطقی که طالبان حاضر به پیوستن به برنامه های صلح آمیز هستند، استفاده شود.

شورای عالی صلح افغانستان مسئولیت زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را برعهده دارد.

مقام های محلی می گویند، از زمان آغاز به کار این شورا در سال گذشته، حدود ٢٠٠ میلیون دلار از سوی کشورهای مختلف به این شورا کمک شده است.

شورای عالی صلح می گوید که این کمک ها، تمایل جامعه جهانی را به تقویت برنامه های صلح و پایان یافتن خشونتها در افغانستان از راه مذاکره و مصالحه نشان می دهد.

دولت افغانستان تاکید دارد که خشونتها در افغانستان، نه از راه نظامی، بلکه از راه مذاکره با طالبان می تواند حل شود، اما تا حالا نشانه های بارزی از تمایل طالبان به پیوستن به این گفتگوهای صلح مشاهده نشده است.

گروه طالبان هرگونه مذاکره با دولت افغانستان را مشروط به خروج تمامی سربازان خارجی از این کشور می دانند، پیش شرطی که برآورده کردن آن در شرایط کنونی برای دولت افغانستان مقدور نیست.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان بارها از طالبان خواسته است تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و به زندگی صلح آمیز رو آورند.

کمیسیون تحکیم صلح افغانستان که جدا از شورای عالی صلح فعالیت می کند، برای کسانی که از جنگ دست می کشند، یک مقدار پول نیز می دهد، برنامه ای که انتقادهایی را در پی داشته است.

دولت افغانستان همچنین تا حالا چندین بار برنامه های بزرگ بازسازی را در مناطق جنگزده، از جمله ولسوالی پنجوایی قندهار و مرکز ولایت هلمند و ولسوالی موسی قلعه به اجرا گذاشت تا طالبان را به پیوستن به زندگی صلح آمیز تشویق کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb