در خصوص حادثات که طی دو روز گذشته بوقوع پیوست، میخواهم با استفاده ازاین فرصت و به نماینده گی از حکومت و مردم ایالات متحده آمریکا با شما مردم افغانستان صحبت نمایم. میخواهم به شما اطمینان دهم که عملکرد منفور و متعصبانه یک شخص نمایانگر ارزش و احترام و تحمل پذیری مردم آمریکا در قبال تفاوتهای مذهبی نیست. سوزاندن متون مقدس خلاف آنچه که مردم آمریکا به آن باور دارند است. ما به قران الهی و دیگر کتب مقدس احترام داریم و هرنوع عمل که نشان دهنده عدم احترام به هرنوع عقیده مذهبی باشد نکوهش مینماییم.

در عین حال همانند رهبران افغان میخواهم تاکید نمایم که حمله نمودن و بقتل رسانیدن مردم بیگناه در پاسخ به یک عمل اسفناک یک شخص اقدام ظالمانه است و بی حرمتی به نجابت و کرامت انسانی است. من همراه با رئیس جمهور اوباما و هلری کلنتن وزیر خارجه آمریکا  از پیروان همه عقاید و مذاهب میخواهیم تا خشونت را کنار گذاشته و راه مذاکره ای مبتنی بر احترام و درک متقابل را پیش گیرند.  ما دوباره خود را در غم و اندوه با فامیلها و بازماندگان قربانیان این واقعات خشونت بار شریک می سازیم.

کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان

https://www.facebook.com/heratpaperfb