سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل سوزاندن قران عظیم الشان را محکوم مینماید

سفارت آمریکا در کابل به سوزاندن قرآن عظیم الشان در ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا را شدیداً محکوم مینماید. این یک عمل انفرادی توسط یک دسته کوچک مردم است که در مخالفت با فرهنگ آمریکایی قرار دارند. این عمل عدم احترام مردم ایالات متحده آمریکا در مقابل اسلام را انعکاس نمیدهد.

سفیر کارل آیکنبیری در مورد چنین اظهار داشت، ” تعهد ایالات متحده آمریکا در قبال آزادی مذاهب و آزادی بیان از آوان تأسیس ملت مان وجود داشته و در قانون اساسی کشورمان نیز شامل گردیده است. ما هرنوع تعصب مذهبی را کاملاً رد مینماییم. از بین بردن کتب مقدس بصورت عمدی یک عمل زشت و مغایر است.”

https://www.facebook.com/heratpaperfb