ساختمان مسجد جامع النبی در قریه رباط کابلی ولسوالی انجیل ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد.
مسوولین ریاست ارشاد حج و اوقاف می گویند :هزینه ساخت این مسجد بیست وهشت هزار دالر امریکایی برآورد شده است که از سوی وزارت ارشاد حج واوقاف پرداخت شده است.
سید عبدالواحد آثمی رئیس حج و اوقاف می گوید : ساخت مساجد یکی از نیاز های اساسی به جهت ترویج فرهنگ اسلامی در ولایت هرات می باشد.
وی می گوید: قرار است در سال جدید چندین باب دیگر در ولایت هرات ساخته خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb