تیم شانزده نفره هاکی داخل سالن کشور که غرض شرکت درمسابقات بین المللی عازم جمهوری اسلامی ایران میباشد روز شنبه وارد ولایت هرات شدند.

رحمت الله نورستانی رئیس فنی ریاست عمومی کمیته ملی المپیک وریئس فدراسیون هاکی افغانستان می گوید قرار است در مسابقات این رشته که درشهر تبریز کشور ایران برگزار شود، ورزشکاران بیش از۲۵ کشورجهان شرکت دارند .

وی می گوید اعضای تیم ملی هاکی داخل سالون افغانستان به آمادگی کامل را جهت انجام مسابقات در کشور ایران دارند.

وی از مقامات دولت مرکزی خواست تا توجه بیشتری در جهت رشد ورزش در کشور انجام دهند.

در عین حال محمد یوسف نورستانی والی هرات کسب مقام های ملی وبین المللی برای ورزشکاران افغانستان رانشانه ای ازجدیت جوانان وعلاقمندی شان به یک افغانستان بزرگ دانست.

والی هرات می گوید: قرار است میدان های ورزشی این ولایت جهت آماده سازی به خاطر برگزاری مسابقات ملی و بین المللی توسعه یابد.

بنا به اظهارات وی : در صورتیکه شهرداری هرات زمین مورد نیاز ورزشکاران را آماده کند دولت پلان دارد که یک جمنازیون عصری از منابع مالی احداث نماید.

ورزش حاکی که درگذشته ها بنام چوکان مسمی بوده است یکی ازورزش های قدیمی وتاریخی است که قدامت آن درافغانستان به آریانایی قدیم پیوند دارد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb