تیم ملی فو تبال افغانستان دریک بازی حساس توانست تیم ملی فوتبال بوتان را درشهرهرایانای هندوستان شکست دهد.

این مسابقه به صورت رفت وبرگشت صورت میگیرد تابرنده این دیدارد به مصاف تیم های ملی کشورهای کوریای شمالی،نیپال وسریلانکا قرارگیرد.

بازی رفت این مسابقه سه مقابل صفربه سودملی پوشان افغانستان همراه بوده ولی بایدمنتظرماند که نتیجه بازی برگشت کدام یک ازاین دوکشوررا راهی نیپال محل برگزاری مسابقات چلنج کاپ آسیامعرفی میکند.

این مسابقه درحالی دردهلی پایتخت هندوستان برگزارشده است که پنج تن ازفوتبالیستان افغان ازکشورهای آلمان وامریکاکه درباشگاهای دسته دوم آن کشورهابازی میکنند درترکیب این تیم قرارگرفته اند.

تاکنون مشخص نیست که کدام یک ازملی پوشان کشورمان سه گل این مسابقه را به ثمررسانده اند.

گفتنیست که به تاریخ ۲۵ مارچ بازی برگشت میان این دوتیم برگزارمیشود تا تیم صعودتیم برتربه دوربعدی این دورازمسابقات مسجل شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb