افراد مسلح ناشناس دو تن از باشنده گان ولسوالی انجیل ولایت هرات را با ضرب گلوله به قتل رساندند.
مقامات محلی در هرات با تائید این خبر خصومت های شخصی را عامل بروز این حادثه عنوان می کنند.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان می گوید این حادثه در منطقه ترکان ولسوالی انجیل شام روز جمعه به وقوع پیوست.

وی افزود: طبق گفته های شاهدان عینی چند فرد مسلح که سوار بر یک عراده موتر بودند با گلوله باران کردن دو فرد کشته شده از منطقه متواری شدند.

بنا به اظهارات وی تاکنون کسی به این ارتباط بازداشت نشده و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.

آگاهان امور در هرات موجودیت سلاح در نزد افراد غیرمسؤل را عامل بروز چنین حوادث در این ولایت عنوان می کنند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb