ماریا بشیر رئیس حارنوالی استیناف ولایت هرات  که جایزه بین المللی شجاعت را ازسوی  وزارت خارجه دولت امریکا دریافت نموده است روز شنبه وارد هرات شد.

خانم بشیر با استقبال مردم و مسوولان ارگان های عدلی و قضایی در میدان هوایی هرات روبرو شد.

رئیس حارنوالی استیناف هرات می گوید:  نزدیک به یکصد زن ازسراسرجهان به خاطردریافت جایزه بین الملی شجاعت نامزده شده بودند که برای ده تن آنها این جایزه تعلق گرفت.

وی می گوید: با دریافت این جایزه باردیگرتوجه جامعه جهانی وکشورهای دنیا به هرات  و افغانستان معطوف شده است

داود صبا والی هرات خانم بشیر را مایه افتخار افغانستان بخصوص برای زنان عنوان کرد .

قابل یاداوریست هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا  در اثنای دادن لوح شجاعت به خانم ماریا بشیر  در روز همبستگی زنان او را زنی شجاع که در شرایط بد در افغانستان فعالیت کرده عنوان کرده بود .

همچنان میشل اوباما خانم رئیس جمهوری امریکا نیز شجاعت زنان درافغانستان را ستود و مدعی شد که خانم ماریا بشیر طی چند سال گذشته تلاش های زیادی درعرصه اعاده حقوق زنان و کاهش خشونت علیه این قشر در افغانستان انجام داده است.

جایزه بین المللی شجاعت  همه  ساله به مناسبت روزجهانی  زن از سوى وزارت خارجۀ امریکا به یک خانم در سرتاسر جهان ، اعطا میگرددکه درسال روان این جایزه ازسوی وزیرامورخارجه وخانم رئیس جمهورامریکا به خانم ماریابشیراعطا شد . .
خانم بشیررئیس کنونی سارونوالی هرات که  در جریان زمامدارى طالبان ، براى خانمها و دختران زمینۀ آموزش را در منزلش فراهم نموده بودفعالیت های زیادی بخاطراعاده حقوق زنان درافغانستان انجام داده است .

خانم بشیرنخستین زنیست که در تاریخ افغانستان به صفت رئیس څارنوالى یک ولایت، ایفاى وظیفه مى کند.
ماریابشیر در راستاى تامین حقوق زنان مبارزۀ زیاد نموده وسال گذشته ٨٧قضیۀ خشونت علیه زنان را بررسى نموده است.
به مناسبت روز بین المللى زن، سال گذشته در واشنگتن نیز به دو زن افغان (شکریه اصیل و شفیقه قریشى) جایزه داده شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb