رویا بهرامی یک دختر نابینا در ولایت هرات،توانسته است با استفاده از شیوۀ خاص آموزشی، دورۀ مکتب را به پایان برساند و در کنار پیشبرد برنامۀ رادیویى،برای تحصیلات عالی آماده گی بگیرد.

رویاى ١٩ساله، باشنده ناحیۀ ششم شهر هرات است؛ زمانی که یک ساله بود، پدرش را از دست داد و از آن هنگام تا کنون، تحت سرپرستی مادرش زنده گی می کند.

این دخترکه نابینای مادرزاد است و در سال  جارى، از صنف دوازدهم لیسۀ فتح شهر هرات فارغ شده است، گفت که دوره دوازده سالۀ مکتب را درمکاتب عادی خوانده و دراین مدت  همواره شاگرد ممتاز بوده است.

رویا افزود: “من سال گذشته به عنوان اول نمرۀ صنف یازدهم فارغ شدم و صنف دوازدهم را  دوم  نمره در بین شاگردان عادی به اتمام رساندم.”

وی علاوه کرد که برنامه های آموزشی و خواندن و یادگیری دروس مکتب را در کنار شاگردان بینا، با استفاده از شیوۀ خاص (خط بریل) و یک ضبط صوت، به پیش برده است.

بریل، خط مخصوص نابینایان است که حروف آن برجسته است و با استفاده از یک شئ نوک تیز بر روی یک کاغذ مخصوص نوشته می شود و نابینایانتوسط لمس کردن با انگشتان دست، میتوانند آنرا بخوانند و بدانند.

افراد نابینا با لمس کردن این خط، آنرا می خوانند و یا حفظ می کنند و همزمان، به همین شیوه می نویسند.

رویا گفت که برای به خاطر آوردن موضوعات درسی و گفته های استادان؛ جریان برنامه درسی هر صنف را توسط دستگاه ضبط صوت، ثبت نموده و بعداً در خانه آنرا نوشته و یا حفظ می کند.

این دختر نابینا افزود که در حال حاضر، آماده گی می گیرد تا در امتحان کانکور ورودی پوهنتون، شرکت کند.

رویا که همزمان با آماده گی برای ورود به پوهنتون، مشغول فراگیری زبان انگلیسی نیز است، تاکید کرد که تحصیلاتش را با علاقه ادامه خواهد داد و می خواهد در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی، تحصیل نماید.

وى، وکالت را از اهداف اصلی ادامۀ تحصیل در این رشته خوانده، گفت که امیدوار است با ختم تحصیلات، بتواند به عنوان یک وکیل خوب، به مردم خدمت کند.

این دختر نابینا  که همزمان با فراگیری درس و آموزش، در رادیوسحر نیز به عنوان مجری برنامه های اجتماعی ایفاى وظیفه مینماید، گفت که در این رادیو از چهارسال به اینسو، هرهفته سه ونیم ساعت مصروف کار است.

برنامه های اجتماعی که از سوی رویا بهرامی در روزهای یکشنبه، پنجشنبه و جمعه اجرا می گردد، جنبۀ آموزشی و سرگرمی دارد.

رویا در این رادیوى خصوصى که از سوى زنان هرات اداره میگردد، برنامه هاى “در وادى جوانى” و “گفتگو با جوانان” را به پیش میبرد؛ جوانان با وى صحبت تیلیفونى نموده و مشکلات شانرا در مورد مسایل اجتماعى مطرح میکنند و رویا راجع به شیوه هاى زنده گى و رهایى جوانان از این مشکلات، نظر و مشوره میدهد.

وى علاوه کرد که طور قراردادی با رادیوسحر کار می کند و در حال حاضر هر ماه، حدود ۴۵٠٠ افغانی معاش می گیرد.

رویا که چهار خواهر کوچکتر و یک برادر بزرگتر از خود دارد، افزود که بخش کمی ازاین پول را درخانه مصرف می کند؛ اما بیشترآنرا بخاطر آینده اش پس انداز می نماید.

این دختر، مصمم است تا همزمان با تحصیل و بالابردن سطح اطلاعات شخصی اش، بتواند حیثیت یک کارشناس مسایل اجتماعی را به دست آورد و از طریق رسانه های مختلف، با مردم درتماس باشد.

رویا گفت: “می خواهم ثابت  کنم که اگر انسان بخواهد حتی با نداشتن چشم نیز می تواند درس بخواند و پیشرفت کند.”

وى برخورد ابتدایی مردم با خودش را به عنوان یک فرد نابینا غیرمعمول خواند؛ اما تاکید کرد که اکنون این دید که نابینایان هم می توانند از توانایی های شان کار بگیرند و در جامعه نقش آفرین باشند، در هرات رو به رشد است.

رویا افزود مردم فکر میکنند که او به حیث نابینا، کارى کرده نمى تواند و کار او براى شان سبک معلوم میشود؛ اما بعداً با درک کارهایش مى پذیرند که او خلاقیت دارد و برخورد مردم  با وى خوب میشود.

این نابینا علاوه کرد: “من در مجموع از مردم می خواهم که افراد بینا را، با نابینایان مقایسه نکنند؛ بلکه جنبه های مثبت و توانایی های آنان را در نظر بگیرند تا نابینایان هم به زنده گی و پیشرفت دلگرم شوند.”

اما وى کارکرد دولت را در قبال معلولین به ویژه نابینایان، ضعیف خواند و خواستار حمایت های بلندمدت و اثرگذار به این قشر شد.

کمک های آموزشی و برنامه های حمایتی مالی برای تقویت بنیۀ اقتصادی خانواده های نابینایان، از جمله طرح هایی است که به گفتۀ این دختر نابینا، می تواند در خروج نابینایان از انزوا و نقش آفرینی بیشتر آنان در اجتماع، مؤثر واقع شود.

برپایۀ برآوردی که ازسوی انجمن های نابینایان درهرات صورت گرفته است، در حال حاضر ١٢٠٠ فرد نابینا دراین ولایت وجود دارند، که حدود ۴٠ درصد آنان زن هستند.

قابل ذکر است که نابینایان در هرات، در چند سال گذشته کارهاى خارق العاه ای از خود نشان داده اند که میتوان از چاپ اولین ماهنامۀ ویژه از سوی انجمن نابینایان در سال گذشته در این ولایت نام برد.

این نشریه در١٨ صفحه با خط بریل چاپ شده و وقایع روز، طنز، پند، شعر و سایر مطالبرا در خود گنجانده است. این ماهنامه موضوعات مختلف فرهنگی، حقوقو اجتماعی را برای بلند بردن سطح آگاهی عمومی نابینایان منتشر میکند.

جنبۀ دیگر چاپ این نشریه، آموزش خط بریل برای نابینایان بیسواد است و انجمن نابینایان در نظر دارد با بلند بردن تیراژ و توزیع آن دردیگر ولایات،شمار زیادی از افراد نابینا را تحت پوشش قرار بدهند.

نابینایان در بخش مسابقات بایسکل رانى، دوش وفوتبال نیز عقب نمانده و در سالهاى گذشته چنین مسابقاتى را در هرات برگزار نموده اند.

مسابقات فوتبال بین این قشر، چنین بوده که در وقت بازى، از بین توپ صدا بیرون میشود و آنها میدانند که توپ به کدام طرف میرود و به دنبال آن میروند و با صداى توپ، گول میزنند.

در گذشته نمایشگاه عکس نابینایان در شهر هرات نیز دایر شده است.

در این نمایشگاه، ۴۶ قطعه عکس با انواع مختلف که وضعیت کنونى و فعالیتهاى معلولین را به تصویر میکشید، به نمایش گذاشته شده بود و هدف آناین بود که معلولین هم میتوانند توانایى کار داشته باشند و مردم، دیدمثبت به آنها داشته باشند و معلولین را حقیر فکر نکنند. پژواک

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb