باشنده گان هرات از سالروز قیام ۲۴ حوت در این ولایت که منجر به جان باختن هزاران تن  شده بود با حضور در مزار شهدا گرامیداشت به عمل آوردند.

هر ساله هزارن تن از  شهروندان هرات در این منطقه در روز ۲۴ حوت تجمع کرده و یاد و خاطره کسانی که در ۲۴ حوت  سال ۱۳۵۷ در مقابل حکومت وقت قیام کردند و هزارن تن جان باختند گرامی می دارند.

مقام های امنیتی در هرات می گویند بیش از یک هزار سرباز از یک هفته بدین سو مشغول تامین امنیت مراسم ۲۴ حوت در این ولایت هستند.

در این مراسم محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و اب و یکتن از چهره های جهادی کشور از گروه طالبان مسلح خواست تا دست از انتحار و انفجار برداشته و باعث  ایجاد پایگاه دایمی نیروهای امریکای در کشور نشوند.

محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان تائید کرد که طی چند سال گذشته به خانواده های شهدا و معلولین در این کشور بی توجهی شده است.

وی از  گروه طالبان خواست تا دست از انتحار و انفجار بر دارند و عامل حضور دایمی نیروهای خارجی در این کشور نشوند.

این فرمانده جهادی همچنان از مجاهدین خواست پس از  تسلیم دهی قدرت از سوی نیروهای خارجی به خود افغان ها با دولت همکاری کنند.

وی همچنان گفت مردم افغانستان طی چند سال گذشته جهاد را به خاطر استقلال و آزادی انجام دادند. او می گوید: برای پاسداری از خون شهدا باید در لوی جرگه سال آینده افراد آگاه برای این تصمیم سرنوشت ساز حضور داشته باشند.

اسماعیل خان همچنان مدعی شد که برخی تحت نام روشنفکر در تلاش هستند تا با تحلیل های نادرست خود به ایجاد پایگاه های دایمی نیروهای خارجی قانونیت ببخشند که این جفا بر ملت افغانستان خواهد شد.

برگزار کننده گان مراسم ۲۴ حوت می گویند حدود پنجاه هزار تن در این مراسم اشتراک کردند.

خانواده های شهدا که در این مراسم حضور داشتند دولت را متهم به سهل انگاری در پاسداری از خون شهدا و بازماندگان آنها می کنند.

ضیاء گل خانم ۵۵ ساله مدعی است که دو برادرش را در جریان حادثه ۲۴ حوت ۱۳۵۷ از دست داده است و تاکنون دولت هیچ توجه ای جدی در این زمینه نداشته.

او می گوید: شهدا با ریختن خون خود آزادی را برای مردم افغانستان بخصوص حکومت به وجود آورده اند اما امروز فامیل این شهدا در وضعیت بدی بسر می برند و کسی توجه ای نمی کند.

وی گفت در حال حاضر بدترین وضعیت زندگی را خانواده های شهدا دارند.

یک مرد حدود شصت ساله در حالی که عصا در دست داشت و اشک از چشمانش جاری بود گفت در حادثه ۲۴ حوت یازده تن از اقارب و فامیل خود را از دست داده و هر سال تنها یک مقدار پول اندک از ریاست شهدا و معلولین بدست می آورد.

او می گوید: شهدای ما جان خود را برای آزادی وطن فدا کرده اند وباید خون آنها پاسداری شود نه اینکه به خون شهدا بی حرمتی کنند.

وی گفت مقام های دولتی طی چند سال گذشته تلاش کرده اند که نفوذ مجاهدین را در افغانستان کم کنند و این باعث افزایش نا ارامی ها شده است.

از جهت دیگر با اینکه مقام های دولتی می گویند هزینه هنگفتی را صرف برگزاری این مراسم کرده اند اما اشتراک کنندگان دولت مرکزی را متهم به سهل انگاری در تجلیل از چنین روزهای در کشور می کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb