والى غور میگوید که براى نخستین کنفرانس موسسات بین المللى، آماده گى گرفته شده و ۵٢ پروژۀ مهم بازسازى را در این کنفرانس، پیشنهاد خواهند کرد.

عبدالله هیواد می گوید: قرار است این کنفرانس، چهارشنبه آینده در چغچران (مرکز غور)، به هدف جلب توجه موسسات تمویل کننده، برگزار شود.

والی غور افزود: مقامات محلى این ولایت، مدت سه ماه می شود که برای برگزاری این کنفرانس، تلاش نموده و آمادگی گرفته اند.

وى علاوه کرد که دراین کنفرانس، بیش از٧٠ دونر از موسسات بین المللی، سفارتخانه ها و وزارتخانه های کشور، شرکت می نمایند و مقامات غور، ۵٢ پروژۀ مهم را در شش سکتور به خاطر بازسازی و پیشرفت این ولایت، به اشتراک کننده گان پشنهاد خواهند کرد.

هیواد گفت: “ما به خاطر اینکه دونرها، موسسات بین المللی و وزاتخانه ها از نزدیک وضعیت غور را ببینند، این کنفرانس را برگزار می کنیم تا در عرصۀ امنیت، توجه جدى صورت بگیرد.”

این کنفرانس، درحالى دایر میشود که مردم غور، همواره از عدم بازسازی و بی توجهی دولت شکایت دارند.

آنها امیدوارند که برگزاری این کنفرانس، باعث بازسازی بیشتر درغور شده و برای مردم، زمینۀکار بیشتر مساعد گردد.

محمد نبی ساقی استاد دارالمعلمین غور، می گوید:”این کنفرانس درصورتی مفید است که حکومت محلی، بتواند برنامه هایی را طرح نماید که برای دونرها جاذبه داشته و توجه آنها را جلب کند و از لحاظ تخنیکی، شرایط لازم را دارا باشد.”

محمد امین یک شهروند غور گفت که این ولایت، درهشت سال گذشته هیچ تغییر نکرده و حکومت به این ولایت توجهی نداشته است. مردم به سرک و برق ضرورت دارند، خواهان کار هستند و می خواهند در زندگی شان تغییر و بهبود رونما گردد.

وى اظهارامیدوارى نمود که این کنفرانس بتواند تا حدودی امیدهای مردم را برآورده سازد.

مشکل مردم غور، به حدى است که آنها چندى قبل، یک مساحت کوچک سرک را در شهرچغچران، در اعتراض اینکه به بازسازى و قیرریزى سرک ها توجه نمى شود، کاه گل نمودند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb